Łańcuch dostaw przy wykorzystaniu systemu ERP

Obecnie obowiązujący podział produkcji diametralnie różni się od tego, jaki jeszcze w XX wieku obowiązywał dla większości firm produkcyjnych. W dzisiejszych czasach często elementy składowe zmuszone są przebyć długą drogę nim trafią do klienta końcowego, a zatem niewątpliwie dużym wyzwaniem stawianym przez obecny system przedsiębiorstwom jest umożliwienie płynnego zarządzania procesami przy pomocy systemu ERP, który odpowiedzialny jest za właściwą koordynację łańcucha dostaw.

Łańcuch dostaw przy wykorzystaniu systemu ERP 1

Czym jest łańcuch dostaw – problem optymalizacji zarządzania

Łańcuch dostaw to koncepcja zakładająca współpracę całości firm, które uczestniczą w przekazywaniu dóbr począwszy od miejsca pozyskania aż do odbiorcy końcowego. Polega ona na skoordynowaniu przepływu dóbr oraz informacji przy jednoczesnym dodawaniu wartości w trakcie drogi przez kolejne etapy tego łańcucha. Założeniem tej współpracy ma być zwiększenie korzyści osobistych, które odnoszą poszczególni partnerzy poprzez likwidację istniejących między nimi barier. Osiągnięcie sprawnego łańcucha przy pomocy integracji i koordynacji sposobu przepływu dóbr w efekcie mogą dać wspaniałe efekty, jednak to, czy takowe przedsięwzięcie odniesie powodzenie zależy od odpowiedniego dopracowania przepływu zarówno produktów, gotówki jak i informacji.

Zadaniem nadrzędnym, jeśli chodzi o łańcuch dostaw jest zapewnienie możliwie najszybszej dostawy danych usług lub towarów, co umożliwić ma rozległa sieć przedmiotów. Odpowiednia siatka producentów oraz kooperantów ma w efekcie sprawić, iż proste łańcuchy przestaną istnieć, a dzięki temu osiągnięcie zostaną wymierne korzyści. Powszechnym zjawiskiem w rozbudowanym i sprawnie przebiegającym łańcuchu dostaw jest występowanie takich instytucji jak dostawcy dostawców, czy klienci klientów. W czasie implementowania systemów SCM (Supply Chain Management) do analizy szczegółowej poddaje się zarówno planowanie produkcji, jak i obsługę procesów produkcyjnych wraz z gospodarką magazynową. Odpowiednie oprogramowanie ERP pozwoli na całościowe opracowanie modelu odpowiedniej sieci dostaw, jak i jej ograniczeń.

Remedium na problemy – właściwa integracja

System ERP jest pomocny przede wszystkim w celu sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw. Jego wykorzystanie przekłada się na takie korzyści jak:

  • możliwość zintegrowania biznesowych procesów zarówno w przedsiębiorstwie jak i poza nim,
  • zdolność dokładnego planowania produkcji,
  • umożliwienie zintegrowania systemu biznesowego z rynkami elektronicznymi,
  • możliwość wykonywania symulacji w czasie teraźniejszym,
  • zwiększenie przejrzystości procesów na wszelkich kluczowych poziomach.

Jak łatwo więc zauważyć łańcuch dostaw może stanowić punkt wyjścia dla ulepszenie systemu kierowania produkcją. Niestety jego wdrożenie może napotkać opór w postaci strony firm partnerskich, co potencjalnie ogranicza ich autonomię w zakresie podejmowania niezależnych decyzji w kwestii zarządzania. Istotnym problemem jest również widmo niewystarczająco szybkiego czasu reakcji na zmiany w otoczeniu, które zachodzą nieustannie. Jakkolwiek jednak odpowiednia analiza połączona z profesjonalnym wdrożeniem powinny w efekcie przechylać szalę na korzyść danego przedsiębiorstwa.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top