Leasing na maszyny – kiedy warto się na niego zdecydować?

W perspektywie rozwojowej biznesu na najbliższe lata rysuje się styl organizowania przedsiębiorstwa, zakładający odchudzanie konfiguracji sprzętowej firmy. Szablon zakłada posiadanie środków trwałych jedynie tych niezbędnych do działania. Reszta potrzebnego sprzętu jest lewarowana z zasobów zewnętrznych. „Outsourcing” w formie leasingu jest absolutnym spełnieniem wytycznej nowego stylu.

Leasing na maszyny - kiedy warto się na niego zdecydować? 1

Leasing – czy warto?

Znając choćby podstawowe korzyści płynące z zastosowania leasingu w firmie, pytanie postawione w tytule stanie się bezzasadne. Wspomniane już minimalne zaangażowanie własnych zasobów kapitałowych jest najmocniej wpływającym argumentem na decyzje. Poza tym równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych i możliwość rozliczenia podatku od towarów i usług VAT powinny utwierdzić wątpiących w słusznym przekonaniu o właściwie podjętej decyzji.

Podstawowy podział

Podstawowy podział dzieli opcje leasingowe na dwa rodzaje, zależne od liczby uczestników układu.
Pierwsza to leasing bezpośredni, kiedy to wytwórca dóbr organizuje wszystkie etapy formalności związanych z podpisaniem umowy leasingowej. Drugą możliwością jest zaangażowanie w przepływ formalności pośrednika w postaci wyspecjalizowanej firmy, która przyjmuje na siebie ciężar obowiązków administracyjnych.

Jakie rodzaju leasingu dostępne są dla polskich przedsiębiorców?

  • Leasing operacyjny – inaczej nazywany leasingiem usługowym. Przedmiot jest wynajmowany leasingobiorcy na czas określony w umowie i zazwyczaj krótszy od czasu przewidzianego przez producenta na użytkowanie.
  • Leasing finansowy – inna nazwa leasing kapitałowy. Leasing na maszyny w tym wydaniu polega na oddaniu w użytkowanie rzeczy, która pozostaje własnością leasingodawcy przez cały czas trwania umowy leasingowej.
  • Leasing zwrotny – ciekawa forma wynajmu przedmiotów trwałych. Posiadane rzeczy z majątku firmy są przekazywane firmie leasingowej, która w zamian za przyjęcie na siebie leasingobiorcy rat kapitałowych, przekazuje gotówkę. Jest to sposób na posiadanie środków trwałych potrzebnych do prowadzenia biznesu i utrzymanie płynności finansowej w okresach zafalowań koniunktury.
  • Leasing konsumencki – ten rodzaj umowy leasingowej przeznaczony jest dla konsumenta indywidualnego, będącego osobą fizyczną.

Zalety leasingu maszyn

Nie do pominięcia jest argument ram czasowych. Leasingowanie maszyny daje możliwość zakończenia formalności nawet w czasie do kilku dni. Oczywiście wymagane są podstawowe dokumenty, jednak wiele czynności związanych na przykład z weryfikacją kondycji leasingobiorcy bierze na siebie firma udzielająca leasingu.

Ważkim argumentem dającym stuprocentową pewność trafnej decyzji jest porównanie zaangażowania kapitału. Zakup za gotówkę specjalistycznej maszyny używanej na przykład na placu budowy wiąże się z wydatkiem rzędu setek tysięcy złotych. Korzystając z leasingu maszyny, wstępne koszty szacuje się na około 10% wartości sprzętu. Każda taka operacja wiąże się ze złagodzeniem zobowiązań podatkowych, gdyż leasing jest zaliczany w całości do kosztów uzyskania przychodu.

Kolejnym finansowym aspektem leasingu są operacje na podatku VAT. W wypadku płatności gotówką lub wsparcia zakupu kredytem bankowym inwestor musi pokryć wartość podatku od towarów i usług w całości. W wersji leasingowej VAT reguluje firma leasingowa.

Z leasingu warto skorzystać z jeszcze jednego powodu, który może nie jest tak uwypuklony i brany wprost. Przyjmując sprzęt od firmy leasingowej, mamy pewność, że nawet jeśli jest to maszyna używana, przed wprowadzeniem jej na rynek wynajmu leasingowego została dokonana ekspertyza techniczna sprawności sprzętu. Nie ma konieczności przyjmowania na siebie roli eksperta, który musi się znać na wszystkim. Kontynuując wątek sprzętu używanego, trzeba pamiętać, że firmy leasingującej oferują maszyny wyprodukowane maksymalnie na pięć lat wcześniej.

Leasing maszyn – rozwiązanie dla każdej firmy

Duże, małe i średnie firmy korzystają z wielu źródeł finansowania. Nie jest to tylko leasing w dowolnej i przystającej do potrzeb formie. Często zachodzi konieczność, podyktowana rachunkiem ekonomicznym, zaciągnięcia kredytu w systemie bankowym. Dogodnością płynącą z wykorzystania leasingu jako jednej z możliwości na finansowanie zakupów środków trwałych, jest fakt, że leasing nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej firmy. Banki nie biorą pod uwagę ilości i wysokości rat leasingowych w procesie oceny kondycji firmy i jej zdolności do udźwignięcia kredytu bankowego.

Rozpatrując szczegółowo wszystkie aspekty opłacalności leasingu, nie sposób nie wspomnieć o zabezpieczeniach. Asekuracja firm leasingowych jest posunięta do niezbędnego minimum. Jako gwarancja wywiązania się z umowy leasingowej przyjmowany jest tak zwany weksel in blanco lub zastawem jest sam przedmiot z właściwą oprawą formalną w zależności od rodzaju zastosowanej umowy.

Wiadomym jest fakt zależności kosztów obsługi umowy leasingowej od wartości przedmiotu przyjmowanego w użytkowanie. Zależność tę można wykorzystać, kształtując warunki finansowe. Optymalizacja kosztów jest w zasięgu każdego leasingobiorcy i to na długo przed podpisaniem umowy. Wszystko można zaplanować i wyliczyć, zanim postawi się ostatni podpis na papierze.

Dlaczego jeszcze leasing jest dobrym rozwiązaniem?

Leasingiem warto zainteresować się z jeszcze jednego dość oczywistego powodu. Tym aspektem jest dostępność. W przestrzeni gospodarki zajmowanej przez podmioty finansowe znajduje się wiele firm zajmujących się formalizacja umów leasingowych. Nawet niektóre banki, zachęcone popularnością leasingu wprowadziły go na stałe do swojej oferty.

Oprócz banków sami producenci organizują sprawną sieć punktów, w których można zasięgnąć pierwszych informacji na temat dostępności usługi. W wielu przypadkach sieć jest rozszerzona o grono firm współpracujących z wytwórcami. Jako dystrybutorzy dedykowani do sprzedaży produktów oferują jednocześnie możliwość wsparcia sprzedaży dodatkową usługą w postaci leasingu.

Okazuje się, że sformalizowanie użytkowania przedmiotu w formie leasingowej, nawet jeśli rzecz dotyczy maszyny o znacznej wartości, nie jest przedsięwzięciem karkołomnym i można je w miarę szybko przeprowadzić przy pomocy fachowego wsparcia ze strony firmy zajmującej się leasingiem.

Ofertę leasingu na maszyny znajdziesz na stronie partnera artykułu: https://alpinaleasing.pl/oferta/leasing-maszyn

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry