Malware Radar – automatyczny audyt bezpieczeństwa

Firma Panda Software udostępniła Malware Radar – nową usługę automatycznego audytu bezpieczeństwa do wykrywania złośliwych programów w firmach. Dzięki koncepcji „zbiorowej inteligencji” Malware Radar wykrywa zagrożenia, które w coraz większej liczbie przedostają się przez tradycyjne rozwiązania antywirusowe. Podczas testów, Malware Radar zdemaskował ukryte zagrożenia w 76% badanych firm, które stosowały standardowe aplikacje ochronne.
W roku 2006 Laboratorium Panda Software zidentyfikowało więcej złośliwych kodów niż w sumie w ciągu ostatnich piętnastu lat. Gartner przewiduje, że do końca 2007 roku aż 75% firm ucierpi w wyniku zaplanowanych ataków malware, omijających ochronę brzegową i centralne zabezpieczenia firm. W celu rozwiązania tego problemu firma Panda Software zaleca uzupełnić zainstalowane aplikacje bezpieczeństwa o usługi okresowej kontroli pod kątem obecności złośliwego oprogramowania. Malware Radar to pierwsza zautomatyzowana usługa tego typu, wyszukująca i eliminująca groźne aplikacje, które przedostały się do firmowej sieci przez zainstalowane rozwiązania ochronne.

Narzędzie to zostało oparte na systemie “zbiorowej inteligencji”, który jest utrzymywany przez sieciowe centra danych (wstępnie zbudowane z ponad 100 serwerów). Podstawowe funkcje nowego systemu Panda Software to:

1)    Gromadzenie danych ze społeczności. System zbiera i magazynuje sposoby zachowań programów, śladów plików, sygnatur nowych złośliwych kodów, itd. Dane pochodzą od klientów firmy Panda Software oraz innych firm i współpracowników. Tak duży zakres informacji poddawanych analizie czyni zagrożenia obecne w Internecie bardziej widocznymi.

2)    Automatyczne przetwarzanie danych. System automatycznie analizuje i klasyfikuje tysiące nowych sygnatur otrzymywanych każdego dnia. W tym celu wyspecjalizowane aplikacje porównują dane otrzymywane od użytkowników z obszerną bazą Laboratorium Panda Software zawierającą informacje o złośliwym kodzie. System automatycznie klasyfikuje pliki jako szkodliwe lub nieszkodliwe, zmniejszając w ten sposób do minimum ilość zaangażowanych zasobów.

3)    Dzielenie się zdobytą wiedzą. Informacje przekazywane są użytkownikom w postaci serwisów sieciowych lub przez aktualizacje plików sygnatur.

Nowa koncepcja zbiorowej inteligencji pomaga w walce z coraz częściej pojawiającym się problemem: oprogramowanie obecne na rynku wykrywa jedynie niewielką część złośliwego kodu powstającego każdego dnia. „Malware Radar pozwala na wykrycie większej ilości zagrożeń niż gdybyśmy skanowali sieć różnymi aplikacjami bezpieczeństwa równocześnie”, twierdzi Piotr Walas, dyrektor techniczny Panda Software Polska. „Ponieważ twórcy złośliwych kodów stanowią bardzo dobrze zorganizowaną grupę przestępczą, aby skutecznie stawić im czoło, musimy współpracować. Dlatego zachęcamy wszystkich administratorów do korzystania z bezpłatnego rozwiązania Malware Radar” – dodaje Walas.

Nową usługę można w prosty sposób uruchomić i skonfigurować z każdego komputera podłączonego do sieci i wyposażonego w przeglądarkę internetową. Malware Radar szybko skanuje wszystkie stacje robocze i serwery plików, bez względu na to czy są to komputery stacjonarne, przenośne czy maszyny zupełnie odizolowane od sieci lokalnej.

W celu przeskanowania komputerów możliwe jest skorzystanie z szeregu metod dystrybucji (skrypty logowania, narzędzia Tivoli czy SMS, email). Malware Radar zawiera również narzędzie do dystrybucji, za pomocą którego możliwe jest wybranie komputerów oraz automatyczne uruchomienie skanowania.

Malware Radar jest dostępny w wersji bezpłatnej oraz komercyjnej (jednorazowy audyt lub czasowa licencja). W ramach bezpłatnego audytu możliwe jest przeprowadzenie analizy komputerów w trybie szybkiego skanowania, obejmującego uruchomione procesy oraz kluczowe foldery. Po zakończeniu audytu Malware Radar generuje raporty zawierające informacje o aktywnych zagrożeniach, statusie aktualnie używanego oprogramowania zabezpieczającego oraz lukach, które mogą zostać wykorzystane w celu zainfekowania sieci. Raport zawiera również zalecenia, których przestrzeganie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa sieci.

W ramach audytu płatnego możliwe jest przeprowadzenie analizy komputerów w trybie pełnego skanowania, które obejmuje wszystkie procesy oraz pliki w komputerach. Oprócz szczegółowych raportów, audyt płatny obejmuje proces usuwania wszystkich wykrytych zagrożeń. Z usługi Malware Radar w wersji komercyjnej firmy mogą skorzystać jednorazowo lub wykupić licencje w opcjach 12, 24 i 36 miesięcy, w ramach których możliwe jest przeprowadzanie nieograniczonej liczby pełnych audytów.

Więcej informacji na temat Malware Radar oraz bezpłatna wersja testowa z opcją zakupu znajduje się na specjalnej witrynie internetowej www.malwareradar.com oraz www.pandasoftware.com.pl/radar.

www.pandasoftware.com.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top