Na czym polega umowa o zakazie konkurencji?

Dbanie o dobro zakładu pracy oraz ochrona poufnych informacji to jedne z podstawowych obowiązków pracownika. Nie wolno mu wykonywać działań, które mogłyby narazić pracodawcę na szkody. Celem umowy o zakazie konkurencji jest uchronienie pracodawcy — może on zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak i byłych pracowników. Na czym tego rodzaju umowa polega? Kogo dotyczy i co warto o niej wiedzieć? Podpowiadamy w artykule!

Umowa o zakazie konkurencji — podstawowe informacje

Kwestię zakazu konkurencji reguluje Kodeks pracy — została ona poruszona w 101 artykule. Umowa może być zawarta zarówno na czas trwania stosunku pracy, jak i na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę. Nie może ona zakazywać wszelkiej działalności, a jedynie tej, która mogłaby okazać się konkurencyjna względem działalności pracodawcy. Zakres zakazu należy ograniczyć konkretnie oraz jak najbardziej precyzyjnie — umowa ta jest odrębna od umowy o pracę, jednak może stanowić jej klauzulę. Co więcej, może być ona nieodpłatna lub przewidywać dla pracownika świadczenie pieniężne. Umowę taką należy zawrzeć pisemnie pod rygorem nieważności, a stroną może być każda osoba fizyczna, która w rozumieniu Kodeksu pracy ma status pracownika.

Jak wygląda umowa o zakazie konkurencji? Co zawiera?

Kluczowymi elementami są strony umowy, czas jej obowiązywania oraz zakres zakazu konkurencji. Podczas jej sporządzania należy możliwie najdokładniej wskazać rodzaj, zasięg terytorialny i formę prawną. Zakaz prowadzenia konkurencyjnej działalności może dotyczyć zarówno działalności, która jest faktycznie prowadzona, jak i tej dopiero zaplanowanej. Więcej o postaci umowy o zakazie konkurencji można przeczytać na stronie Adwokata z Wielkopolski: https://adwokatspiewak.pl/umowa-o-zakazie-konkurencji/.

Na czym polega umowa o zakazie konkurencji?

W jakim celu sporządza się umowę o zakazie konkurencji?

Warto wiedzieć, że zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych. Wskazuje na niego artykuł 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy. Dlaczego więc sporządza się dodatkową umowę? Jej celem jest dokładne określenie czasu trwania oraz formy zakazu konkurencji. Ze względu na możliwą różnorodność należy dokładnie wskazać, który rodzaj działań podlega zakazowi. Co ciekawe, w przypadku podpisania umowy o zakazie konkurencji nie ma znaczenia, czy wykonywane przez pracownika konkurencyjne działania mają charakter odpłatny, czy nie.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jest to drugi rodzaj umowy o zakazie konkurencji i uregulowany jest on znacznie szerzej niż umowa o zakazie konkurencji podczas trwania stosunku pracy. Klauzula konkurencyjna (potoczne określenie umowy o zakazie konkurencji) może dotyczyć między innymi pracowników, którzy mieli dostęp do danych szczególnie istotnych dla firmy, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Ustalana jest w niej wysokość odszkodowania wypłacanego pracownikowi za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej, która nie może być niższa niż 25% wynagrodzenia, które otrzymywał pracownik przed ustaniem stosunku pracy. Warto również wiedzieć, że jest to umowa terminowa — oznacza to, że ważną jej cechą jest to, iż czas jej obowiązywania wykracza poza okres związania stron stosunkiem pracy.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Automatyzacja testowania - prawdy i mity
13.05.2021 - 14.05.2021
e-Commerce Polska awards
14.05.2021
Lubelskie Dni Informatyki
29.05.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry