Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie

Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz zapobiegać ich powstawaniu. Co więcej, to również doskonały sposób na dokonywanie oceny zaangażowania zatrudnionej osoby w wykonywanie obowiązków zawodowych. Praca w terenie podejmowana jest wielu branżach – m.in. w usługach serwisowych, przemyśle, budownictwie i handlu. W każdym biznesie można ją usprawnić, optymalizując proces zarządzania pracownikami – wdrażając właściwe oprogramowania.

Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie 1

Możliwości systemów nadzoru pracowników

Firma FlowDog dostarcza specjalne systemy nadzoru pracowników, które umożliwiają monitoring ich działań oraz śledzenie wykonywania zadań w czasie rzeczywistym. Z takich usług korzystają m.in. przedsiębiorstwa zarządzające pracownikami w:

  • infrastrukturze rozproszonej;
  • branży odnawialnych źródeł energii;
  • ochronie mienia;
  • branży zarządzania nieruchomościami;
  • branży serwisowania sprzętów, maszyn i pojazdów;
  • firmach sprzątających;
  • firmach świadczących okresowe przeglądy techniczne budynków/obiektów.

Systemy nadzoru pracowników od FlowDog dają przedsiębiorcom wiele możliwości i są skalowalne, więc można je właściwie dostosować do specyfiki oraz potrzeb biznesu i, co więcej, razem z jego rozwojem odpowiednio modyfikować. Korzystanie z aplikacji do kontroli pracowników terenowych usprawnia pracę, gdyż pozwala na szybkie przekazywanie im zadań, a także raportowanie statusu wykonanych działań. Z kolei monitoring przebiegu prac umożliwia sprawdzenie, czy pracownik rzeczywiście podjął określone działania (np. w danym budynku). Dzięki temu sprawniej funkcjonują w firmie nie tylko jednostki, ale też całe zespoły.

W branży zarządzania nieruchomościami, ochrony mienia czy serwisowania sprzętu można planować przeglądy oraz obchody, a także tworzyć elektroniczną dokumentację, dodając do niej zdjęcia i notatki. System umożliwia wysyłanie powiadomień, a także wymianę informacji między firmą a kontrahentem z poziomu komputera oraz urządzenia mobilnego. Tak usprawniona komunikacja wpływa na szybkość reakcji i niweluje czas oczekiwania na naprawę usterki bądź podjęcie zleconych prac.

Współczesne firmy, które prześcigają w swej branży konkurencję, mają świadomość, że wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi do zarządzania pracownikami terenowymi to tzw. must have, by nie pozostać w tyle. Brak implementacji tego typu aplikacji wiąże się z utratą przez pracodawcę kontroli nad wywiązywaniem się pracownika ze swoich obowiązków, rozliczaniem jego czasu i jakości pracy czy terminowym wykonywaniem konserwacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu pracownikami terenowymi z Flowdog.io

Jak efektywnie zarządzać pracownikami w terenie?

Jak efektywnie zarządzać pracownikami w terenie? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Należy zaimplementować skalowalny i solidny system nadzoru pracowników terenowych działający na bazie IoT (Internet of Things), a następnie skutecznie wykorzystywać jego możliwości. Jeżeli pracownicy w terenie zajmują się serwisem bądź naprawą, warto wysyłać wyłącznie tych, którzy mają odpowiednie kompetencje, by rozwiązać problem. Żeby dowiedzieć się, kto spośród dziesiątek pracowników w systemie może najlepiej wykonać zadanie, potrzeba najlepszej technologii, która umożliwia przypisanie zasobów do poszczególnych czynności z podziałem na brygady i specjalizacje.

Zleć menedżerom zespołów tworzenie planów i harmonogramów prac, wykorzystując w pełni czas swoich pracowników terenowych do dbania o potrzeby kontrahentów. Dzięki aplikacji kierownicy mogą tworzyć listę czynności do wykonania w przypadku konkretnych prac konserwacyjnych, zapobiegając pominięciu jakiegokolwiek etapu. Zyskuje się w ten sposób pewność, że zadanie zostanie wykonane solidnie, a serwisowany sprzęt czy sprawdzany obiekt zyskają gwarancję długoterminowej bezawaryjności.

Wiele ułatwi również oferowany w rozwiązaniach FlowDog monitoring geolokalizacji. Dzięki tej funkcjonalności zarządzanie pracownikami w terenie staje się jeszcze bardziej efektywne. To opcja szczególnie przydatna w nagłych wypadkach, gdy liczy się czas. Wówczas wiadomo, który pracownik znajduje się najbliżej miejsca, w którym wymagana jest natychmiastowa interwencja.

Wyeliminuj czynnik ludzki w powtarzalnych i żmudnych pracach. Dzięki technologii tego typu procesy mogą zostać zautomatyzowane. Wówczas osoba zatrudniona zyskuje czas na wykonanie zadań o wartości dodanej. Ponadto nie musi zajmować się nudnymi czynnościami, co umożliwia zmniejszenie frustracji i poprawę samopoczucia. Te dwie kwestie również mają duży wpływ na jakość pracy.

Podsumowanie

Dzięki efektywnemu zarządzaniu pracownikami w terenie zatrudnieni mogą wykonywać zawodowe czynności na najwyższym poziomie. Pracownicy mają możliwość bieżącego kontaktowania się z centralą firmy i szybkiego działania, a przedsiębiorstwo współpracuje z kontrahentami w uporządkowany i wydajny sposób. To świadczy o profesjonalizmie marki. Wdrożenie systemu do nadzoru pracowników terenowych ma więc istotny wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku firmy w swej branży, co z czasem przekłada się na zyski.

Koniecznie przeczytaj artykuł na blogu Flowdog.io o nadzorze nad pracownikami terenowymi – https://flowdog.io/baza-wiedzy/artykuly-blogowe/zarzadzanie-pracownikami-w-terenie-miej-wszystko-pod-kontrola/

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top