Niezbędne formalności w procesie zakładania firmy. O czym należy pamiętać?

Własny biznes, zwykle zaczynający się od małego start-upu, to marzenie wielu osób, które pragną nie tylko zarabiać więcej, ale także czerpać satysfakcję z oferowania innowacyjnych i potrzebnych na rynku produktów bądź usług. Aby biznes się udał, warto jeszcze przed jego założeniem zapoznać się z koniecznymi do rejestracji firmy formalnościami, a także oszacować źródła finansowania.

Niezbędne formalności w procesie zakładania firmy. O czym należy pamiętać? 1

Początki zakładania działalności gospodarczej. O czym warto pamiętać?

Przed przystąpieniem do kroków formalnych, prowadzących do faktycznego założenia danej formy działalności gospodarczej, warto wpierw zastanowić się nad kilkoma innymi aspektami. Oczywiście konieczny jest wybór nazwy firmy, a także sektora, w którym ma ona funkcjonować. Istotne jest też stworzenie planu finansowania firmy. Często warto to zrobić już na samym wstępie, przed założeniem działalności. Przykładowo, finansowanie dla młodych lub nowopowstających firm można uzyskać z dotacji (istnieją zarówno programy państwowe, jak i unijne) z Urzędu Pracy. Więcej informacji o wielu przydatnych formach dofinansowania dla młodych firm można znaleźć w Internecie.

Wraz z planem dofinansowania konieczne jest stworzenie projekcji silnych i słabych stron nowopowstającej firmy. W tym celu warto skorzystać z analizy SWOT. Należy przy tym pamiętać, że słabe strony działalności (np. wysoki stopień konkurencyjności w danym sektorze rynku) nie skazuje firmy na porażkę, lecz wręcz przeciwnie – pozwala odpowiednio przygotować się do wymagań rynku.

Przed dokonaniem rejestracji firmy i oficjalnego rozpoczęcia działalności konieczny jest też wybór formy prawnej. W tym zakresie można wybierać pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą, spółki (cywilnej, jawnej, partnerskiej, akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością – z o.o.). Małe start-upy najczęściej wykorzystują pierwszą formę działalności, gdyż formalnie jest ona najprostsza. Warto pamiętać, że formę prowadzenia działalności można później zmienić.

Najważniejsze formalności w procesie zakładania firmy – CEIDG

Celem zarejestrowania działalności gospodarczej należy złożyć wniosek CEIDG-1 w odpowiednim Wydziale Ewidencji Urzędu Miasta lub adekwatnym dla gmin i powiatów. W formularzu, prócz danych osobowych, należy wskazać siedzibę firmy, rodzaj działalności (PKD), miejsce prowadzenia działalności, datę rozpoczęcia i – opcjonalnie – pełnomocników. Dokonana na wniosek przyszłego przedsiębiorcy rejestracja firmy kończy się wpisem do rejestru i nadaniem numerów NIP i REGON. Zgłoszenie CEIDG oznacza także automatyczne przekazanie przez urząd informacji o płatniku do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. W przypadku działalności opartej na sprzedaży konieczne może być zarejestrowanie firmy jako płatnika VAT, co można uczynić także poprzez składany wniosek.

W zależności od planowanego biznesu możliwe są jeszcze inne niezbędne formalności. W przypadku prowadzenia biznesu gastronomicznego niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia od Sanepidu. W przeciwieństwie jednak do sytuacji sprzed kilku lat obecnie szczęśliwie większość formalności można załatwić przy jednym „okienku”.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top