Nowe strony WIGE poznańskiej Akademii Ekonomicznej

Głównym celem jaki miała spełniać nowa strona Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej poznańskiej Akademii Ekonomicznej było zapewnienie użytkownikom szybkiego dostępu do niezbędnych informacji. Podczas projektowania witryny największy nacisk położono na jej funkcjonalność i użyteczność.
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu powołała do życia nowy Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Jest to jedyna tego rodzaju jednostka edukacyjna w kraju. Wydział kształci studentów w pięciu specjalnościach: Cybernetyka ekonomiczna, Elektroniczny biznes, Informatyczno-przestrzenne systemy zarządzania, Informatyka w gospodarce i administracji oraz Inżynieria finansowa.

Władze wydziału chciały stworzyć nową stronę internetową, która byłaby niezależna od witryny Akademii Ekonomicznej i która spełniałaby nowoczesne standardy i kryteria stawiane stronom WWW.

Założenia:

Nowa strona Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej poznańskiej AE miała mieć przejrzystą i zrozumiałą architekturę informacyjną; prostą i intuicyjną nawigację, która umożliwiałaby łatwe dotarcie do najważniejszych wiadomości; estetyczną szatę graficzną, która jednak pozbawiona byłaby zbędnych ozdobników i animacji. Projekt zakładał prostą i stonowaną w formie stronę, której głównym walorem miała być łatwość nawigacji i szybki dostęp do najistotniejszych zasobów i informacji. Bardzo duży nacisk położony został na kwestie usability, czyli na funkcjonalność i użyteczność witryny.

Nowe strony WIGE poznańskiej Akademii Ekonomicznej 1 

Realizacja:

Firma Perfect One przygotowała projekt architektury informacyjnej nowej strony oraz dokonała szczegółowego opracowania założeń usability, jakie powinny zostać spełnione przy tworzeniu witryny. Koordynowała także większość prac programistów i grafików oraz nadzorowała poszczególne etapy wdrożeniowe.

Projekt został zrealizowany w ciągu kilku tygodniu. Najtrudniejszym etapem było dostosowanie platformy Joomla do wymogów i standardów usability. W wielu miejscach potrzebna była intensywna praca programistyczna polegająca na modyfikacji skryptów.  Budowa strony w oparciu o platformę Joomla była jednym z warunków i wymagań postawionych przez zleceniodawcę.

Aby uprościć nawigację po stronie i skrócić czas potrzebny na dotarcie do konkretnych danych zastosowano dwa menu: globalne (w poziomie) i lokalne (w pionie). Na stronie znalazło się także rozwijane pole wyboru, które umożliwia szybkie przejście do serwisów powiązanych z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, takich jak strona parlamentu studenckiego AE, biblioteki czy portalu dydaktycznego.

Według założeń projektu szata graficzna nowej strony miała być estetyczna, ale i stonowana, pozbawiona zbędnych ozdobników i niepotrzebnych efektów wizualnych. Strona miała spełniać przede wszystkim funkcje informacyjne i nie chciano, aby ten charakter został rozmyty poprzez zbyt mocne akcenty graficzne. 
Nowe strony WIGE poznańskiej Akademii Ekonomicznej 2

Podsumowanie:

Nowa strona Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej pozytywnie wyróżnia się na tle strony Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Spełnione zostały także wszystkie stawiane przez władze wydziału warunki, takie jak:
– przejrzysta architektura informacji,
– czytelna i prosta nawigacja po stronie, która umożliwia szybkie i bezproblemowe dotarcie do wszystkich niezbędnych informacji,
– estetyczna szata graficzna,
– uwzględnienie standardów usability.

www.wige.ae.poznan.pl

Autor: Paweł Śledziński
[email protected]
www.perfectone.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top