Obcokrajowiec w pracy: kolega – tak, szef – nie

Tolerujemy obcokrajowców w pracy, kiedy zajmują podobne lub niższe stanowiska w firmie. Problem z akceptacją pojawia się gdy obcokrajowiec jest właścicielem firmy lub naszym bezpośrednim przełożonym. Z natury bardziej tolerancyjne są osoby młode i dobrze wykształcone.
Badanie przygotowane przez Synovate na zlecenie serwisu rekrutacyjnego GazetaPraca.pl nie pozostawia złudzeń – Polacy wciąż muszą uczyć się tolerancji w pracy.

Obcokrajowiec w roli kolegi, ale niekoniecznie szefa

Zdecydowanej większości ankietowanych nie przeszkadzałoby, gdyby obcokrajowiec był ich kolegą z zespołu w pracy (65%) lub podwładnym (66%). Zdecydowanie przeszkadzałoby to jedynie 6% badanych. Stosunek badanych do cudzoziemców zmienia się jednak wraz ze wzrostem pozycji zawodowej tych ostatnich. W sytuacji, gdy obcokrajowcy mieliby zajmować wyższe stanowiska zawodowe – byliby szefami firm, bądź bezpośrednimi przełożonymi, stanowiłoby to już problem dla większej liczby osób. 10% badanych uznało, że zdecydowanie przeszkadzałoby im, gdyby obcokrajowiec był szefem firmy lub bezpośrednim przełożonym. 55% ankietowanych uznało, że zdecydowanie nie przeszkadzałoby im gdyby obcokrajowiec był szefem ich firmy, a 54% zdecydowanie nie miałoby problemu z tym, że cudzoziemiec jest ich bezpośrednim przełożonym.

Obcokrajowiec w pracy: kolega - tak, szef - nie 1

Młodzi bardziej tolerancyjni

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że stosunek do obcokrajowców uzależniony jest także od wieku respondentów. Okazuje się, że osoby najstarsze są najmniej chętne obcokrajowcom w pracy. Badanym w grupie wiekowej 55-64 najbardziej przeszkadzałoby gdyby obcokrajowiec był zarówno właścicielem ich firmy (21%), jak i przełożonym (22%). Zbliżoną postawę mają osoby w wieku 45-54 – 19% badanych przyznało, że przeszkadzałoby im gdyby obcokrajowiec był właścicielem ich firmy, a 20% gdyby był ich przełożonym. Na drugim biegunie znajdują się osoby w grupie wiekowej 18-24 lata, którym w najmniejszym stopniu przeszkadzałby obcokrajowiec w roli właściciela (12%) lub bezpośredniego przełożonego (13%).

Wyższe wykształcenie – większa tolerancja

Kolejna zależność widoczna w badaniu dowodzi, że tolerancja dla obcokrajowców w pracy rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Rezultaty badań wskazują, że osoby z wykształceniem zasadniczym i podstawowym są najmniej chętne cudzoziemcom w pracy. 26% osób z wykształceniem podstawowym jest przeciwnych temu, żeby obcokrajowiec był właścicielem firmy. Jeszcze więcej, bo prawie 1/3 osób z tej samej grupy badanych nie chciałaby aby cudzoziemiec był ich bezpośrednim przełożonym. Dla porównania – jedynie 15% osób z wykształceniem wyższym miałoby coś przeciwko obcokrajowcom w roli właścicieli i przełożonych.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie serwisu rekrutacyjnego GazetaPraca.pl na reprezentatywnej próbie 950 dorosłych Polaków w wieku 18-64 lata. 52% stanowiły kobiety, a pozostałe 48% – mężczyźni.

www.gazetapraca.pl

*Megapanel PBI/Gemius, kwiecień 2008
** średnia dzienna, Adicio,  czerwiec 2008
*** źródło danych: źródło danych: Polskie Badania Czytelnictwa realizacja MillwardBrown SMG/KRC, kwiecień 2008, N = 3 906, wskaźnik CDT-poniedziałek. Opracowanie AGORA S.A.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top