Opłata podatkowa przy zakupie nowego domu lub mieszkania

Przy zakupie mieszkania trzeba pamiętać o tym, żeby przede wszystkim wszelkie formalności  dokonać najlepiej u notariusza. Tylko to da nam gwarancję prawidłowego nabycia lokalu. Podpisanie aktu notarialnego w obecności notariusza jest potwierdzeniem nabycia nieruchomości, od czego nie będzie się mogła uchylić żadna ze stron. Również notariusz jako płatnik, wypełnia za kupujących obowiązki wobec organów podatkowych. To on pobierze podatek od kupna mieszkania i wpłaci go właściwemu urzędowi skarbowemu.

Notariusz zapłaci podatki za Ciebie, ale…

Opłata podatkowa przy zakupie nowego domu lub mieszkania 1Tak, notariusz zajmie się kwestią podatków za mieszkanie, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że również za usługi notariusza będzie trzeba dodatkowo zapłacić. Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje bowiem, zgodnie z przepisami prawa, „wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności”. Powinno ono być nie wyższe jednak, aniżeli maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla tejże czynności.

Jednym z plusów jest fakt, że to – czy mieszkanie lub dom  są nowe czy używane, nie ma wpływu na wysokość opłaty notarialnej. Wynosi ona  1 010 zł oraz 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł. Taka wysokość opłaty jest w przypadku, gdy wartość zakupywanej nieruchomości mieści się w przedziale pomiędzy 60 tysięcy a 1 milionem złotych. Opłata ta, przy transakcjach w przedziale od 1 mln do 2 mln zł stanowi już  4 770 zł, plus 0,2 procent od nadwyżki ponad 1 mln złotych. Wartość ta jest już stawką maksymalną, notariusz jest jednak zobowiązany doliczyć 22 procent VAT od pobranej opłaty notarialnej.

Na każdym sporządzonym dokumencie notariusz wpisuje wysokość pobranego zarówno swojego wynagrodzenia, podatków od kupna mieszkania, jak również innych opłat, np. za odpisy pism itp.

Jakie są obciążenia podatkowe na rynku wtórnym?

Przy kupnie mieszkania labo domu dużo zależały od tego, czy nabywana nieruchomość jest nowa, czy też pochodzi z rynku wtórnego. Nabywanie nieruchomości w tym drugim przypadku łączy się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 procent wartości rynkowej transakcji. Podatek ten w momencie podpisywania aktu notarialnego zostanie pobrany przez notariusza.

Aby się przekonać o wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnych – w tym wypadku domu lub mieszkania – określa się ją na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia. Ale nie tylko, również – stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tejże czynności. Robi się to dodatkowo bez odliczania długów i wszelkich ciężarów, które mogłyby hipotetycznie na nich spoczywać.

Gdy podatnik nie jest w stanie dokładnie określić wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej albo wartość określona przez niego nie jest adekwatna do porównywalnych, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, to organ ów wzywa podatnika do jej ponownego określenia, celem podwyższenia lub obniżenia. Musi się to odbyć w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Łączy się zaś z podaniem wartości według własnej, wstępnej oceny.

Szczególnym przypadkiem takich transakcji jest sytuacja, kiedy sprzedającym dom lub mieszkanie jest nie osoba fizyczna lecz firma, a lokal to biuro lub zakład handlowy czy produkcyjny. Wtedy w miejsce podatku od czynności cywilnoprawnych będzie trzeba uiścić podatek od towarów i usług. A co z tym związane, gdy wystąpi obowiązek zapłaty podatku VAT, nie będzie już konieczności opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opłata podatkowa przy zakupie nowego domu lub  mieszkania

Opłaty podatkowe w przypadku zakupu nowej nieruchomości, obowiązują inne uregulowania prawne. Jeśli kupujemy nowe mieszkanie od dewelopera, wówczas opłacamy VAT w wysokości 7%. Według ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stosuje się stawkę VAT w wysokości 7 procent.

Kupno mieszkania lub domu jest poważną decyzją życiową i wymaga sporo różnych formalności, jednym z nich jest obowiązkowy podatek. Dobrze wcześniej zrobić rozpoznanie i poczytać np. w Internecie o nie tylko obowiązkowych podatkach związanych z tą operacją, ale także innymi niuansami wokół tego tematu.

Sporo pożytecznych wskazówek znaleźć można na jednym z poczytniejszych i bardziej wiarygodnych, w dodatku pisanym prostym, przystępnym językiem portalu poradnikowym Zaplo pod tym adresem:
Jaki podatek zapłacisz od kupna mieszkania? – Zaplo.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top