PIT-37 – kto rozlicza i jak wysłać formularz?

Większość podatników w naszym społeczeństwie rozlicza się przy pomocy zeznania podatkowego PIT-37. Chcesz wiedzieć więcej na jego temat? Dowiedz się kto rozlicza swoje źródła przychodów rocznych na druku PIT-37 i w jaki sposób można go wysłać do organów podatkowych.

PIT-37 dla kogo jest przeznaczony?

PIT-37 – kto rozlicza i jak wysłać formularz? 1Najprościej mówiąc ta deklaracja rozliczeniowa jest przeznaczona dla osób, które uzyskują dochody za pośrednictwem płatników. Innymi słowy zatrudniony nie musi martwić się o samodzielne obliczenia i terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek. Z reguły podatnik  wypełnia deklarację na podstawie otrzymanego druku PIT-11. Omawiając to zagadnienie szerzej, warto skonkretyzować takich podatników. Do osób, które powinny się rozliczać przy pomocy PIT-37 należą osoby zatrudnione z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy (również spółdzielczego) czy pracy nakładczej. Co więcej, taki dokument wybierają również osoby, które pobierają należności za przynależność w produkcyjnych spółdzielniach rolniczych lub spółdzielniach, które zajmują się produkcją rolną, jak i też osoby, które uzyskały dochody poprzez działalność wykonywaną osobiście. W rozumieniu prawa taka działalność może wynikać z umowy zlecenia czy kontraktu menadżerskiego. W jej zakres wpisuje się także działalność sportowa i pełnienie obowiązków społecznych. Ponadto, wszystkie osoby otrzymujące świadczenia przedemerytalne, korzystające z rent i emerytur, a także pobierające stypendia lub zasiłki również rozliczają się przez druk PIT-37. W przypadku podatnika, który posiada zarówno umowy cywilnoprawne, jak i umowy z tytułu których samodzielnie rozlicza zaliczki na podatek, musi on skorzystać już z innej deklaracji np. PIT-36.

PIT-37 umożliwia rozliczenie się małżonkom oraz osobom samotnie wychowującym dziecko. Jedynym warunkiem jest to, aby podatnik oraz jego współmałżonek mogli rozliczać się na zasadach deklaracji PIT-37. Jeśli małżeństwo nie spełnia tej przesłanki, wówczas mogą razem złożyć PIT-36.

Jak wysłać PIT-37?

Obecnie istnieją 3 sposoby na doręczenie formularza do organu podatkowego: osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną.  Decydując się na pierwszą formę (okienko podawcze w urzędzie skarbowym), warto zabrać ze sobą kopię deklaracji rocznej. To właśnie na niej urzędnik potwierdzi złożenie oryginalnego zeznania. Wybierając drugą formę, należy pamiętać, że w niej mieści się także złożenie formularza w polskich urzędach konsularnych, dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku (tyczy się to tylko żołnierzy i członków załogi statków morskich), a także w administracji zakładów karnych oraz aresztów śledczych (osoby pozbawione wolności i osoby aresztowane). W takich przypadkach uprawnione osoby (np. kapitan) potwierdzą termin złożenia formularza.Wysyłka za pośrednictwem poczty powinna odbywać się listem poleconym – data widniejąca na potwierdzeniu będzie dowodem złożenia deklaracji właśnie danego dnia. Ponadto, list polecony będzie gwarancją tego, że przesyłka nie zostanie zgubiona.

Ostatnią możliwością jest złożenie deklaracji przez Internet, gdzie potwierdzenie zostanie automatycznie wygenerowane w postaci Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Taki dokument warto zachować na wypadek kontroli. Wysyłając PIT-37 przez Internet nie jest wymagany tzw. bezpieczny podpis elektroniczny. Proces weryfikacyjny polega na wpisaniu kwoty przychodu wskazanej w zeszłorocznym zeznaniu.

Źródła:

http://abc-podatki.pl/pit-37/ – Informacje o PIT-37, ABC-Podatki, 2016-2017,

http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje – Informacje o rozliczeniu PIT przez Internet za rok podatkowy 2016

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top