Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako uproszczona forma księgowości – samodzielnie czy przy pomocy biura rachunkowego?

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako uproszczona forma księgowości – samodzielnie czy przy pomocy biura rachunkowego?

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako uproszczona forma księgowości – samodzielnie czy przy pomocy biura rachunkowego? 1

Czym jest podatkowa książka przychodów i rozchodów?

Podatkowa książka przychodów i rozchodów, w skrócie nazywana PKPiR, to rodzaj ewidencji podatkowej, który służy przedstawianiu w uproszczonej formie osiąganych przychodów i kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zaliczana jest ona do tzw. księgowości uproszczonej.

Mając na uwadze uproszczony sposób ewidencjonowania w niej transakcji, przedsiębiorcy często decydują się na samodzielne prowadzenie tego rodzaju księgowości i nieprzekazywanie jej do biura rachunkowego lub profesjonalnej księgowej. Warto jednak podkreślić, że to na podstawie PKPiR ustalany jest m.in. dochód, który podlega opodatkowaniu do urzędu skarbowego. Dlatego też musi być ona prowadzona według ściśle określonych zasad i zgodnie z przepisami prawa. Ich znajomości nie można odmówić biurom rachunkowym, samodzielna analiza przepisów może zaś rodzić pewne trudności.

Dla kogo książka przychodów i rozchodów?

PKPiR to rodzaj księgowości, który musi być prowadzony przez określoną grupę podmiotów. W  myśl przepisów obowiązek ten dotyczy:

  • osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich wykonujących działalność gospodarczą, które nie przekroczyły określonej kwoty przychodów netto z poprzedniego roku obrotowego tj. 2 mln euro,
  • osób wykonujących działalność gospodarczą na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia,
  • osób duchownych, które zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • osób zajmujących się działami specjalnymi produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą chęć prowadzenia takich ksiąg.

Należy zauważyć, że wysokość przychodów netto wyrażona w złotych polskich, warunkująca obowiązek prowadzenia PKPiR, jest zmienna w zależności od średniego kursu NBP. Biuro rachunkowe lub profesjonalna księgowa dysponująca wiedzą, pomoże jednak uchronić się podatnikowi przed popełnieniem błędu i niedopełnieniem obowiązku.

W 2021 roku limit przychodów netto wynosi 9 030 600 zł.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów – zasady prowadzenia

Książka przychodów i rozchodów może być prowadzona zarówno w wersji papierowej, jak i wersji elektronicznej. Decydując się na wersję elektroniczną można skorzystać z dostępnych na rynku programów komputerowych, które ułatwiają dokonywanie wymaganych obliczeń. Jest to zatem dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy planują sami prowadzić księgowość. Z drugiej strony zaś biura rachunkowe, które oferują prowadzenie książki przychodów i rozchodów, tak jak 5 plus Consulting https://www.5-plus.com.pl/biuro-rachunkowe-bielsko-biala/, mogą dzięki wersji elektronicznej z łatwością udostępniać swoim klientom wszelkie informacje.  

Jeżeli przedsiębiorca przekazuje prowadzenie książki przychodów i rozchodów do biura rachunkowego lub w ręce profesjonalnej księgowej, zyskuje gwarancje przejrzystości i rzetelności. Decydując się na samodzielne prowadzenie księgowości uproszczonej musi pamiętać zaś o kilku zasadach, którymi rządzi się PKPiR. Wśród najważniejszych wskazać należy:

  • przychody i koszty powinny być uwzględniane w momencie ich uzyskania lub poniesienia,
  • księga prowadzona jest w formie tabelarycznej, z podziałem na kolumny, przy czym każda kolumna posiada ściśle określony rodzaj informacji, który musi zostać w niej zawarty,
  • księgowanie odbywa się poprzez ujęcie dokumentów we właściwej kolumnie.
  • na koniec miesiąca dokonuje się podsumowania każdej kolumny i wyliczenia zobowiązania podatkowego.

Jak widać zatem, prowadzenie PKPiR wymaga zaangażowania i wiedzy, warto więc rozważyć powierzenie tego zadania specjalistom.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry