Przedsiębiorco, z nami zaoszczędzisz ponad 30 000 złotych! (art. spons.)

BELKA GÓRNA 600

 • Przeprowadź analizę firmy, opartą o wiedze ekspercką i najlepsze techniki analiz
 • Stwórz bezpłatnie strategię innowacji dla kluczowych obszarów swojego działania
 • Zyskaj dodatkowe możliwości otrzymania dotacji unijnych z kolejnej puli budżetu unijnego

 Korzyści ze stworzenia strategii innowacji dla firmy:

 • Otrzymanie za 0 zł strategii wartej na rynku komercyjnym min. 30.000,00 złotych.
 • Rozległa analiza firmy, oparta o wiedzę ekspercką i najnowsze techniki analiz.
 • Wskazanie obszarów w firmie, w które warto inwestować.
 • Określenie ścieżki rozwoju firmy, usprawnienie procesów, redukcja kosztów, znalezienie nowych rynków itd.
 • Wypracowanie planu działań (strategii) zawierającej: obszar do zmian, konkretne rozwiązanie (np. usprawnienie procesu produkcyjnego, organizacyjnego, redukcja kosztów itd.), akceptowalny dla firmy  budżet tych zmian, harmonogram prac związany z ewentualnym wdrażaniem zmian, konkretne efekty jakie mogą te zmiany przynieść firmie.

Gwarantujemy:

 • Całkowitą poufność informacji, popartą podpisaniem stosownych dokumentów.
 • Elastyczne godziny pracy z konsultantami, dostosowane do Twojej firmy.
 • Tylko 9 dni spotkań i warsztatów – strategia w jeden lub w trzy miesiące.
 • Bezpłatne stworzenie strategii – 100% finansowania z środków unijnych.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku (minimum formalności).

Odpowiednio dobrana strategia rozwoju firmy (w tym strategia innowacji), to w obecnych czasach podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jej przygotowanie wymaga zaawansowanej wiedzy eksperckiej, w związku z czym jest to usługa dosyć kosztowna na rynku komercyjnym. Dlatego też przedsiębiorcy często się na nią nie decydują, działając na zasadzie prób i błędów. To z kolei może generować niepotrzebne koszty oraz powodować niewłaściwą alokację środków i zasobów ludzkich. W dłuższej perspektywie może to doprowadzić firmę do utraty płynności finansowej.

Dolnośląski Związek Pracodawców, wspólnie z Agencją Rozwoju Innowacji S.A. przygotował projekt, dotowany
w 100% ze środków Unii Europejskiej, polegający na tworzeniu strategii innowacji dla dolnośląskich firm z sektora MŚP. Każda firma biorąca udział w projekcie, wspólnie z ekspertami, wypracowuje strategię innowacji dla obszaru najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia rozwoju swojej organizacji.

ETAPY PRAC NAD TWORZENIEM STRATEGII:

I ETAP – ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI FIRMY

 1. Ocena pozycji firmy na rynku – analiza rynku, analiza konkurencji, analiza potrzeb i żądań klientów w oparciu
  o (analizę PEST – w zakresie analizy otoczenia globalnego; analizę 5 sił Portera – w zakresie otoczenia konkurencyjnego; bilans strategiczny przedsiębiorstwa – w zakresie oceny potencjału firmy, rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa; macierz BCG (lub inną np. ADL, Hofera, McKinsey’a) – w zakresie analizy portfela produktów i technologii; mapę grup strategicznych – w zakresie analizy branży, w której działa przedsiębiorstwo.)
 2. Ocena posiadanych zasobów i umiejętności (analiza techniczna – szacunki kosztów i potrzeb w zakresie urządzeń oraz badanie kompetencji kadry do wprowadzania innowacji)
 3. Analiza SWOT- ocena innowacyjności firmy.

Po etapie analiz i otrzymaniu konkretnych wniosków, zostaje wybrany obszar, w którym firma chce wdrożyć innowacyjne rozwiązania.

II ETAP – WYBÓR MOŻLIWYCH DO REALIZACJI STRATEGII W FIRMIE, W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW ANALIZ NP.:

1. Strategia ofensywna.

2. Strategia defensywna.

3. Strategia zakupu licencji.

4. Strategia unikania.

5. Strategia kreowania rynku.

6. Strategia niezależna.

7. Strategia pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych kadr.

8. Strategia pozyskiwania innych firm.

III ETAP – FORMUŁOWANIE STRATEGII

Po wyborze rodzaju strategii zostaną zaproponowane konkretne rozwiązania, wybór najbardziej odpowiednich działań, budżet potrzebny na wdrożenie, harmonogram wprowadzania takich zmian oraz wskazanie efektów i konkretnych korzyści, które powinny przynieść.

Obszar i rodzaj strategii wybierany jest wspólnie z firmą. Konkretne decyzje dotyczące kierunku, zmian, ich rodzaju, wielkości budżetu itd. są na bieżąco akceptowane przez firmę.

Efektem tych wspólnych prac jest wypracowana strategia – plan określający najbardziej optymalne dla danej firmy rozwiązania, wskazujące ścieżkę jej dalszego rozwoju.

Podstawowe warunki formalne udziału w projekcie:

Przedsiębiorca ubiegający się o udział w Projekcie musi:

 • być przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej należącym do mikro, małych lub średnich firm,
 • posiadać siedzibę główną, oddział, filię lub inną jednostkę organizacyjna na Dolnym Śląsku,
 • nie korzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach usług doradczych,
 • w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymał pomocy de minimis lub wartość pomocy otrzymanej w tym okresie czasu, łącznie z pomocą przyznaną w ramach Projektu nie przekroczy 200 tys. Euro,
 • nie jest przedsiębiorstwem „zagrożonym” w rozumieniu ustawy.

Rozpoczął się II etap rekrutacji. Ilość firm w projekcie jest ograniczona. Skorzystaj z tej szansy!

Więcej na: www.strategiainnowacji.pl          

BELKA DOLNA 600

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry