Recykling w firmie – dlaczego warto?

Decyzja przedsiębiorców dotycząca przystosowania działalności do wymogów ekologicznych jest kluczowa w kwestii troski o środowisko naturalne. Tego rodzaju działanie nie tylko sprzyja podniesieniu prestiżu firmy na rynku, ale również może wpłynąć na udoskonalenie funkcjonowania całej organizacji a w przyszłości przyczynić się nawet do wzrostu jej rentowności.

Od czego zacząć wprowadzanie ekologicznych rozwiązań w firmie

Adaptowanie procesów związanych z recyklingiem niesie za sobą konieczność reorganizacji przedsiębiorstwa. Aby tego rodzaju zmiany zostały zaimplikowane w sposób efektywny i profesjonalny, najlepiej ich przeprowadzenie powierzyć podmiotowi, który specjalizuje się w tym obszarze działalności. Stena recycling to jedna z firm o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim (w tym również w Polsce), która świadczy szeroki repertuar usług związanych z wdrażaniem ekologicznych rozwiązań w organizacjach.

Recykling w firmie na czym polega?

Recykling w firmie – dlaczego warto? 1Recykling w firmie można rozpatrywać przede wszystkim z punktu widzenia profilu działalności. Podmioty z branż produkcyjnych mają w tym temacie duże pole manewru. Wiele procesów można zmodyfikować w taki sposób, aby wytwórstwo generowało odpady, które nadają się do ponownego użycia. Ewentualnie można tego rodzaju odpady powierzać wyspecjalizowanym jednostkom, które zajmą się ich unieszkodliwieniem lub recyklingiem i dostarczą gotowy produkt. Kolejne bardzo istotne kwestie to: odpowiedni transport, utylizacja i składowanie odpadów. Wiele substancji wykorzystywanych w przemyśle należy do grupy tzw. odpadów niebezpiecznych, z którymi należy postępować w ściśle określony sposób.

Warto również zwrócić uwagę na to, że wśród klientów rośnie świadomość ekologiczna. Coraz chętniej sięgają po produkty oraz usługi, które są wytwarzane w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Z tego względu wprowadzane w firmie rozwiązania, które przyczyniają się do tego, że będzie ona postrzegana jako „zielona” ma wiele korzyści.

Zrównoważony rozwój i gospodarka w obiegu zamkniętym

Dążenie do gospodarowania zasobami firmy w obiegu zamkniętym (circular economy) to jeden z głównych celów wprowadzania ekologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwie oraz trend wpisujący się w zagadnienie zrównoważonego rozwoju. Ponowne wykorzystywanie poprodukcyjnych produktów ubocznych w procesach wytwórstwa prowadzi do szeregu pozytywnych zmian w organizacji oraz – co warto podkreślić – nie pozostaje bez wpływu na lokalną społeczność.

Joanna Jędrzejczyk

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top