Rusza drugi arbitraż w sprawach domen

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie rozstrzygał spory dotyczące nazw domeny internetowej „.pl”. Jest to już drugi, po Sądzie Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitraż specjalizujący się w tej dziedzinie.

Wchodzący w życie 18 marca 2007 r. nowy Regulamin określający warunki rejestracji i utrzymywania nazw domeny „.pl”, dla której rejestrem jest NASK, jest otwarty na możliwość powstawania kolejnych sądów arbitrażowych do spraw domen internetowych. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu spory dotyczące nazw domeny „.pl” mogą być rozpatrywane przed jednym ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy. Lista tych sądów jest dostępna na stronie internetowej http://www.dns.pl/spory.html.

Rozpatrywanie spornych spraw przed sądami polubownymi ma długą tradycję w świecie gospodarki i biznesu. Arbitraż działa zdecydowanie szybciej od sądu powszechnego, jest tańszy i sprawnie reaguje na zmiany zachodzące na rynku. Wraz z rosnącą liczbą rejestracji domen internetowych rośnie zapotrzebowanie na ten rodzaj pomocy prawnej. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom w tej dziedzinie, Sąd Arbitrażowy Krajowej Izby Gospodarczej i NASK stworzyły podstawy organizacyjno-prawne dla profesjonalnego i szybkiego rozstrzygania sporów dotyczących nazw domeny internetowej „.pl”.

www.nask.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry