Skuteczna windykacja należności

Niezapłacone faktury to zmora wielu współczesnych przedsiębiorców.

Szczególnie w sektorze MŚP brak zapłaty za towar lub usługę od dużego kontrahenta może doprowadzić nawet do upadku przedsiębiorstwa. Jednakże przeterminowane faktury to problem także dużych przedsiębiorstw, które także mogą mieć problem z płynnością bieżącą. Windykacja jest więc jednym z kluczowych elementów sukcesu interesu.

Zastosuj środki zapobiegawcze…

Skuteczna windykacja należności 1Najlepiej jest unikać przeterminowanych należności. We współczesnym świecie firmy pracują z wieloma kontrahentami, czego skutkiem jest np. zagubienie się faktury. Szczególnie więc przy dużych kwotach warto przypomnieć kontrahentowi o konieczności zapłaty jeszcze przed tym jak stanie się ona przeterminowana. Kilka, kilkanaście maili w ciągu miesiąca może bowiem znacznie zmniejszyć problem z przeterminowanymi należnościami.

…a gdy środki zapobiegawcze nie działają

Czasem jednak problemem nie jest zagubiona faktura, lecz to, że kontrahent nie chce opłacić faktury, bądź też stał się niewypłacalny. Wtedy to trzeba podjąć odpowiednie działania. Powinny one być kulturalne, tak by nie zrazić partnera biznesowego ale także i stanowcze, aby windykacja faktur zakończyła się pomyślnie.

W tym celu warto skontaktować się z danym kontrahentem i zebrać informację, dlaczego faktura jest nieopłacona. Czasem, kontrahent jest chwilowo nie wypłacalny (bo np. sam czeka na zapłatę od swojego odbiorcy za towarów lub usług). Na ogół w takich przypadkach najrozsądniej jest rozłożyć płatność na raty, tak by nasz dłużnik był w stanie je spłacać. Jeżeli jednak sytuacja z przeterminowanymi należnościami staje się częstym zjawiskiem, należy przeprowadzić rozmowę z danym kontrahentem i np. wprowadzić kary umowne za przekroczenie terminów zapłaty.

Jest jeszcze najczarniejszy scenariusz. Oto z dnia na dzień okazuje się, że kontrahent ogłasza bankructwo i nie jest w stanie spłacić swego zadłużenia. Wtedy to dobrym pomysłem okazać się może giełda długów czy też sprzedaż należności do specjalistycznej agencji windykacyjnej. Przykładowo jeżeli dług wynosi 10 000 złotych, to możliwe, że uda nam się go sprzedać za 8000 zł firmie windykacyjnej.  W takim przypadku zamiast straty 10 000 złotych, firma odniesie stratę w wysokości wyłącznie 2 000 złotych, a w dodatku zaoszczędzi czas związany np. z postępowaniami sądowymi w sprawie ściągnięcia danego długu.

Istnieje także możliwość przekazania windykacji należności agencji, za cenę procentu z jej ściągnięcia. W powyższym przykładzie, można się umówić z agencją windykacyjną, że otrzyma ona 10% z kwoty, jaką uda się jej odzyskać od dłużnika. Jeżeli więc agencja ściągnie pełną kwotę czyli 10 000 złotych, to otrzyma z niej 1 000 złotych, a nasza firma zminimalizuje straty do 1 000 tysiąca złotych. Cóż nie jest to może idealne rozwiązanie, lecz zawsze lepiej stracić 1 000 złotych, niż 10 000 złotych.

Co raz częściej spotyka się także model biznesowy, w którym cały system ściągania należności (od wysyłania wezwań do zapłaty, po sprawy sądowe) jest przekazywany w drodze outsourcingu do specjalistycznych agencji windykacyjnych.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top