CR Media Consulting

Internet Group sprzedaje CR Media Consulting za 1 zł

10 września 2010 r. Internet Group SA sprzedała wszystkie posiadane akcje CR Media Consulting SA w upadłości. Transakcja ma być elementem planu, który doprowadzi do poprawy sytuacji finansowej spółki i umożliwić zawarcie układu z wierzycielami.

BRE Bank nie zaakceptował planu restrukturyzacji Internet Group

Zarząd spółki Internet Group otrzymał decyzję głównego wierzyciela, BRE Banku w sprawie przedłożonego planu kompleksowej restrukturyzacji finansowej Grupy. Komitet Kredytowy Zarządu Banku nie zaakceptował przedstawionego przez Spółkę planu oraz postanowił o wypowiedzeniu Umowy Kredytowej. W wyniku tej decyzji nowym Prezesem spółek: Call Center Poland, ContactPoint, Webtel oraz Grupa PINO (d. PRV) został Cezary Hermanowski.

Odblokowano konta CR Media Consulting

Po trudnym, trzymiesięcznym okresie funkcjonowania CR Media Consulting (CRMC) pod nadzorem sądowym, 14 czerwca 2010 r. zostały odblokowane konta bankowe spółki. Umożliwi to CRMC rozpoczęcie kolejnego etapu prac w obszarze realizacji układu z wierzycielami oraz kontynuacji współpracy z kontrahentami.

ClickAd z nowym prezesem zarządu

Prezesem zarządu ClickAd odpowiedzialnym za dalszy rozwój firmy został Maciej Teliszewski, menedżer o wieloletnim doświadczeniu w branży.

Internet Group kończy współpracę z Teliszewskim

Grupa Internet Group S.A. zakończyła współpracę z p. Maciejem Teliszewskim z powodu utraty zaufania. W trybie natychmiastowym został on zwolniony ze wszystkich funkcji w Grupie – z CR Media Consulting S.A., Internet Group SA.

Scroll to Top