Transport a spedycja – jakie są różnice?

Transport i spedycja to dwa różne pojęcia, które jednak mają ze sobą wiele wspólnego. Czym się różni transport od spedycji? Co oznaczają te pojęcia? Czym się wyróżniają?

Transport a spedycja - jakie są różnice? 1

Logistyka

Na początku warto poznać definicję logistyki, która bezpośrednio dotyczy transportu i spedycji. Jest ona związana z procesami przemieszczania się np. ludzi, materiałów, czy innych dóbr z początkowego miejsca do punktu docelowego. Składa się ona z planowania i projektowania, realizacji oraz kontroli i nadzoru. Okazuje się, że procesy logistyczne dzielą się na wiele osobnych dziedzin, które zależą od specjalizacji i przedmiotu zainteresowania – dotyczyć może produkcji, stref magazynowych, czy e-logistyki.

Spedycja

Spedycja natomiast obejmuje wiele procesów. Wchodzi ona w skład logistyki, ale ma nieco mniejszy obszar związany z przemieszczaniem się dóbr zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami m.in. OPWS (Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi). Firmy spedycyjne mówiąc w skrócie zajmują się organizowaniem transportu. Czynności spedycyjne obejmują; gromadzenie zleceń od klienta, zawieranie umów, zbieranie dokumentów, organizowanie środka transportu, nadanie przesyłki itp.

Transport

Transport jest integralną częścią działań spedycyjnych – obejmuje przemieszczanie towarów lub ludzi z jednego punktu do drugiego. Ponadto transport dzielimy według rodzajów na:

  • morski,
  • kolejowy,
  • lotniczy,
  • drogowy (często zwany też samochodowym),
  • ponadgabarytowy (związany z ładunkami o niestandardowych parametrach).

Transport a spedycja

Oba te pojęcia są związane z ogólną dziedziną, jaką jest logistyka. To część wspólna, jednak każde z tych pojęć obejmuje inne procesy. Warto zauważyć, że transport wchodzi w skład wszelkich działań spedycyjnych. Działania te prowadzą właśnie do przemieszczania danych towarów w dane miejsce. Obejmują zatem dokładne zaplanowanie czynności i określenie trasy, jaką będzie się przemieszczać środek transportu. Dział spedycyjny w firmie zajmuje się zatem wszelkimi działaniami, które mają na celu właściwą organizację przewozu towaru. Dzięki transportowi możliwa jest tego realizacja.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry