Ubezpieczenie kredytu kupieckiego – co powinieneś wiedzieć?

Kredyt kupiecki, zwany inaczej towarowym jest wypłacany przedsiębiorstwom, które chcą zakupić określone towary lub usługi, nie posiadając własnych środków pieniężnych. Wówczas udzielany jest takowy kredyt. Niesie za sobą wiele korzyści, a co za tym idzie cieszy się niezwykłą popularnością wśród polskich przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego - co powinieneś wiedzieć? 1

Czym jest kredyt kupiecki?

Jest to odroczenie zapłaty należności za wykonaną usługę bądź zakupiony towar. Odpłata należności powinna nastąpić po upłynięciu terminu dostawy. Transakcja, która zachodzi pomiędzy przedsiębiorstwami nie jest poparta prawnie. Potwierdza ją jedynie sporządzona umowa, w której zwykle określa się wszystkie niezbędne szczegóły i warunki odroczenia rachunku. W niektórych przypadkach może zdarzyć się tak, iż jedna ze stron nie dotrzyma umowy. Wówczas warto uwzględnić ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Na czym polega ubezpieczenie kredytu kupieckiego?

Polega ono na zabezpieczeniu swoich towarów przed nieuczciwymi kredytobiorcami. Ubezpieczenie transakcji ma na celu ochronę przedsiębiorcy w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta.

Dodatkowo chroniona jest wierzytelność, która zachodzi w wyniku sprzedaży towarów lub świadczenia usług, gdzie wydłużony został termin płatności. Okres oczekiwania na zapłatę zwykle nie przekracza 180 dni.

Załącznik:
zawarcieumowy.png

Kto i w jaki sposób może tego dokonać?

Pierwszym kluczowym aspektem jest fakt, iż przedsiębiorca powinien korzystać z firmy ubezpieczeniowej, która w swojej ofercie dysponuje tego rodzaju polisą.

Na rynku działa wiele towarzystw tego typu. Obsługiwane są zarówno duże biznesy, jak również małe firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Decydując się na wykupienie takiej polisy, interesant ma do wyboru dwa rodzaje ochrony. Pierwszą z nich jest tzw. polisa portfelowa, która swoim działaniem obejmuje wszystkich kontrahentów. Przedsiębiorca ma prawo wyboru, czy obejmować nią wszystkich kupców, czy tylko tych, co do których istnieje ryzyko niewypłacalności długu. Druga forma ochronny to polisa pojedyncza, coraz rzadziej wybierane przez firmy. Niemniej jednak ochroną objęty zostaje jeden, wybrany kontrahent.

Kolejnym niezbędnym krokiem jest określenie limitu kredytowego wierzytelności dla poszczególnego kontrahenta, który zostanie odpowiednio zabezpieczony. Wyróżnia się dwa rodzaje limitów: zryczałtowany i ustalony indywidualnie (określony w umowie). Warto zaznaczyć, iż polisa ubezpieczeniowa obejmuje oba typy.

Zasady polisy

W przypadku niewywiązania się z umowy jednej ze stron, przedsiębiorca powinien zgłosić sprawę do wspomnianego zakładu. Wówczas ubezpieczyciel zanim dokona wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanej firmy, jest zobowiązany zlecić firmie windykacyjnej przeprowadzenie odpowiednich czynności wobec dłużnika.

Najpierw to działania polubowne, później sądowe, gdzie wydany zostaje osąd. Bezskuteczność kolejnych windykacji powoduje wypłacenie zaległych należności przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ponadto, towarzystwo stwierdza, iż w większości przypadków od 80-90% zgłaszanych szkód ma swój koniec już na windykacji wstępnej.

Załącznik:
polisabiznesu.png

Zobowiązania asekuranta

Osoba, której powierzyliśmy ochronę naszej wierzytelności, przez cały okres trwania polisy jest zobowiązana:

  • Kontrolować sytuację finansową każdego z kontrahentów, a w przypadku ewentualnej niewypłacalności długu, podejmować negocjację, w celu uniknięcia czynności windykacyjnych.
  • W przypadku, kiedy przedsiębiorca nie otrzyma terminowej wpłaty, asekurant ma obowiązek wspomagać go w procesie odzyskania należności
  • Gdy potwierdzony zostanie fakt, iż kontrahent nie jest w stanie wypłacić należności bądź nie zrobi tego mimo czynności windykacyjnych, z uwagi na polisę, towarzystwo ma obowiązek pokryć wszelkie straty odniesione przez przedsiębiorcę.

Wiarygodność kontrahenta

Aby uniknąć późniejszych niespodzianek, istnieje możliwość sprawdzenia wiarygodności kontrahentów, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

Do tego celu można wykorzystać następujące środki:

  • Sprawdzenie informacji o założonej działalności w bazie CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Sprawdzenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Sprawdzenie Krajowego Rejestru Długów.
  • Przeglądanie opinii o danym kontrahencie na stronach internetowych.
  • Zażądanie od kontrahenta wylegitymowania się numerami NIP bądź REGON.

Zalety

Kluczową zaletą jest przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na stronę osoby, u której wykupujemy polisę. Kolejnym aspektem jest to, że przedsiębiorstwo może odzyskać cenne towary, które w pojedynkę były niemożliwe do odzyskania. Firma nie ponosi kosztów związanych z kontrolą i sprawdzaniem stanu finansowego poszczególnych kontrahentów.

Wady

Często towarzystwa stawiają rygorystyczne wymogi, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do zerwania polisy. W wyniku powstania kwestii spornych pomiędzy interesantem a ubezpieczycielem wymagana jest interwencja doświadczonych osób trzecich.

Gdzie wykupić polisę ubezpieczeniową?

Na polskim rynku działa wiele firm oferujących swoje polisy. Przed ostatecznym wyborem firmy powinniśmy uwzględnić nie tylko jej koszt, ale przede wszystkim zakres i warunki, jakie obejmuje ochrona.

W dużej mierze zależy to od wielkości prowadzonego przedsiębiorstwa. Na stronach internetowych znajdziemy wiele wskazówek określających, które firmy uwzględnić jako pierwsze.

Podsumowanie

Pełniąc zawód przedsiębiorcy musimy liczyć się z różnymi zdarzeniami. Najczęściej są to sytuacje, w wyniku których konieczne jest odroczenie zapłaty należności. Wówczas warto uwzględnić ochronę kredytu kupieckiego, otrzymując dodatkowe wsparcie ze strony asekuratora. Rozsądne korzystanie z polisy, którą oferuje towarzystwo bez wątpienia uchroni naszą firmę przed poniesionymi stratami.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry