Usprawniamy pracę magazynów w kilku krokach. Krótki poradnik dla przedsiębiorców i kierowników oraz zatroskanych pracowników

Większość magazynów pracuje bez przerwy, wszak łańcuchy dostaw nie powinny być przerywane. Komfort klientów zapewniony jest przez to, że istnieje miejsce, gdzie zamówione przez nich towary są najpierw składowane, a potem bardzo dokładnie pakowane i wysyłane do adresatów. W dzisiejszym poradniku zastanowimy się, w jaki sposób usprawnić pracę magazynów w kilku krokach. Już teraz zdradzimy, że potrzebna będzie informatyzacja.

Usprawniamy pracę magazynów w kilku krokach. Krótki poradnik dla przedsiębiorców i kierowników oraz zatroskanych pracowników 1

System do obsługiwania magazynów do absolutna podstawa

Jest wiele systemów obsługi magazynów, a bez informatyzacji wiele z nich nie mogłoby funkcjonować. Jeśli jednak magazyn z jakiegoś powodu nie jest wydajny, to problem może tkwić w niewydajnym systemie. Trzeba zatem przeanalizować od A do Z czy łańcuch dostaw nie jest na którymś z etapów zakłócany. Dobry program do obsługi magazynów pozwoli wychwycić wszystkie nieprawidłowości i w porę wdrożyć działania zaradcze. ERP dla magazynów to system oparty na prostych schematach, który pozwala dokonywać rzeczy wielkich, czyli obsługiwać jeszcze więcej zamówień, w jeszcze krótszym czasie, zwłaszcza, jeśli zintegrowany jest z systemem WMS, który pozwala rejestrować wszystkie najważniejsze dane dotyczące produktów, a więc numer seryjny, datę ważności, wagę, numer partii, czy nawet temperaturę przechowywania. Im więcej jest tych cech tym łatwiej system przyporządkowuje danym towarom odpowiednie miejsce w magazynie przez co znacznie łatwiej jest je odszukać przy kompletowaniu towaru do wysyłki.

Audyt magazynu jest potrzebny

Jeszcze przed wdrożeniem bardziej zaawansowanych systemów informatycznych należy przeprowadzić audyt magazynu. Dzięki gruntownemu sprawdzeniu jego funkcjonowania kontroler jakości może wskazać mocne i słabe punkty. Wskazując te drugie może od razu doradzić jakie zaradcze kroki można podjąć, aby móc słabość przekuć w siłę. Dzięki temu magazyn może pracować jeszcze efektywniej. Może on obejmować zarówno wydajność osób, rozmieszczenie elementów składowania w magazynie, czyli jego ergonomię, dostępność sprzętu magazynowego, czyli nie tylko wózków magazynowych, ale również sprzętu do pakowania, takiego jak kartony czy pakowa taśma. Przede wszystkim istotne znaczenie ma tempo realizacji zamówień, ale na nie ma wpływ właśnie szereg pomniejszych czynników.

Szkolenia pracowników po wdrożeniach informatycznych

Nawet najbardziej innowacyjny system informatyczny nie będzie wydajny, jeśli pracownicy nie nauczą się go obsługiwać. Zatem w ramach wdrożeń konieczne jest przeprowadzenie obligatoryjnych szkoleń dla kierowników, którzy z kolei będą wprowadzać w obowiązki kolejnych pracowników. Kierownicy magazynowi powinni brać również udział w szkoleniach zewnętrznych, gdzie mogą czerpać wiedzę na temat funkcjonowania magazynów średniego czy wysokiego składowania i tym samym rozwijać swoje umiejętności logistyczne.

Jak system WMS i ERP wpływają na pracę magazynu?

Dzięki wdrożeniom informatycznym każdy kolejny przybywający towar może być rejestrowany w systemie i etykietowany. Na podstawie parametrów zostaje mu przypisane określone miejsce na magazynie, a nawet wskazany regał składowania, gdzie znajduje się miejsce. Towary pomiędzy półkami mogą być również przemieszczane, zwłaszcza jeśli są takie, które przeznaczone są na produkty szybko zbywalne na który jest duży popyt. Rotacja dostaw do magazynu i wysyłki towarów wymaga dobrego zorganizowania ciągów komunikacyjnych, które muszą być odpowiednio oznakowane. Istotne znaczenie ma również oznakowanie stref i regałów. Można, a nawet trzeba stosować tablice fluorescencyjne, zwłaszcza w magazynach wysokiego składowania. Każdy dział magazynowy musi mieć ściśle określone role. W dziale pakowania rejestrowane muszą być nie tylko towary, ale również materiały do pakowania. Wydajny system musi przewidywać nie tylko braki magazynowe, ale również podstawowych narzędzi, takich jak taśma pakowa do magazynów.

Usprawnienie pracy magazynu może odbywać się na wielu szczeblach. Zadbanie o drobne kwestie znacząco wpłynie na efektywność, a z czasem pozwoli ją zwiększyć nawet kilkakrotnie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top