Walka o utracone domeny .eu

Pojawiła się szansa dla polskich firm, które utraciły możliwość rejestracji swojej domeny “.eu” na jej odzyskanie. Domeny.pl – polski rejestrator domen Unii Europejskiej – wprowadził obsługę prawną dla firm, które z różnych powodów przegrały walkę o  domenę unijną.

– Pierwszy etap walki o domeny .eu już się zakończył. Teraz nadszedł kolejny etap – odzyskiwania domen zarejestrowanych przez podmioty nie zawsze do tego uprawnione – mówi Arkadiusz Szczurowski, Prezes Zarządu Domeny.pl. – Dzięki tej usłudze możemy odpowiedzieć na pytanie czy słusznie odmówiono rejestracji domeny lub czy nie została ona bezprawnie zarejestrowana, na podstawie wątpliwych dokumentów – dodaje.

Usługa ma ułatwić polskim przedsiębiorcom trudną walkę o swoje domeny przed Sądem Arbitrażowym (ADR) w czeskiej Pradze, który jako jedyny wyspecjalizowany organ może rozstrzygać spory dotyczące rejestracji domen .eu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że sądy powszechne w tej skomplikowanej problematyce na pograniczu prawa i technologii nie orientowały się zbyt dobrze a postępowanie przed nimi było długie i bardzo kosztowne.

Rozprawa przed Sądem Arbitrażowym, przed którym toczy się już ponad 100 spraw, pomoże wielu polskim firmom, które w większości zaspały fazę „bezpiecznej” rejestracji domen unijnych (faza Sunrise). Zaledwie kilka poważnych spółek giełdowych sfinalizowało pomyślnie rejestrację domen .eu.

– Zagraniczna lokalizacja Sądu Arbitrażowego, wymogi językowe i prawne mogą zniechęcać do walki o domenę. Dlatego całość spraw zostanie przejęta przez naszych specjalistów. Dla wielu firm własna domena .eu może okazać się zbyt cenna, aby tak po prosty zaniechać walki o nią. Często brak dobrej domeny oznacza rynkową śmierć dla firmy – tłumaczy Marcin Majerek z Domeny.pl.

Zgodnie z przepisami wystąpienie do ADR przeciwko innemu podmiotowi jest uzasadnione w przypadkach, gdy: nazwa zarejestrowanej domeny jest identyczna lub myląca z posiadanymi krajowymi lub wspólnotowymi znakami towarowymi, oznaczeniami geograficznymi i oznaczeniami przedsiębiorstwa lub gdy nazwa domeny została zarejestrowana przez jej właściciela bezprawnie albo bez uzasadnionego interesu domena została zarejestrowana lub używana jest w złej wierze (piractwo domenowe).

www.domeny.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

E-COMMERCE CHALLENGE 2024
23.05.2024 - 24.05.2024
Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top