Weibo na cenzurowanym

Sina Weibo, najpopularniejszy serwis mikroblogowy w Chinach, od 28 maja będzie miał zmienione warunki użytkowania. W Weibo wkroczy zaostrzona cenzura.

Weibo na cenzurowanym 1Oprócz typowych klauzul dotyczących korzystania z serwisu Weibo na uwagę zasługuje artykuł 13, kŧóry wyróżnia się ograniczeniami związanymi z ujawinianiem informacji ważkich dla Chin. Wspomniany artykuł brzmi następująco:

Użytkownik ma możliwość publikowania informacji, nie może jednak publikować żadnych informacji, które:

  1. Sprzeciwiają się podstawowym zasadom ustanowionym przez konstytucję;
  2. Szkodzą jedności, suwerenności lub integralności terytorialnej kraju;
  3. Ujawniają tajemnice państwowe, zagrażają bezpieczeństwu narodowemu lub zagrażają interesom narodowym;
  4. Nawołują do nienawiści etnicznej, podważają jedność etniczną lub krzywdzą etniczne tradycje i obyczaje;
  5. Promują złe nauki i przesądy;
  6. Nagłaśniają pogłoski, zakłucają porządek społeczny i niszczą społeczną stabilność;
  7. Sprzyjają nielegalnej działalności, hazardowi, przemocy lub wzywają do popełniania przestępstw;
  8. Wzywają do zakłócenia porządku społecznego za pośrednictwem nielegalnych zgromadzeń, tworzenia organizacji, akcji protestacyjnych oraz zgromadzeń masowych;
  9. Posiada treść, która jest zabroniona przez przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne.

Nad przestrzeganiem tych postanowień będzie czuwać specjalnie powołana komisja w ramach samego Weibo. Użytkownicy, którzy nie zastosują się do wytycznych władz chińskich będą cenzurowani, a następnie wyłączani z Weibo.

Z najnowszych doniesień TheNextWeb wynika, że Weibo postanowiło stworzyć dla mikroblogerów specjalny „system motywacyjny”. Każde konto Weibo rozpocznie swoją aktywność z wstępnym kredytem 80 punktów. Maksymalny poziom kredytu może wynosić 100 punktów uzyskanych poprzez uczestnictwo w różnych działaniach promocyjnych, nie określonych dokładnie przez Sina Weibo.

Weibo na cenzurowanym 2

Konto, które naruszyło w jakiś sposób ogólne zasady działania w serwisie będzie pozbawione pewnej ilości punktów. Gdy ilość kredytów spadnie poniżej 60 punktów na koncie pojawi się komunikat „Niski kredyt”. W sytuacji, gdy użytkownik konta nie będzie miał żadnych punktów kredytowych konto zostanie wyłączone.

Serwis Sina Weibo był już wcześniej napominany przez chiński rząd w związku z pojawiającymi się tam treściami. Kwietniowe wydarzenia związane z plotką o zamachu politycznym w Chinach przyspieszyły radykalne posunięcia władz i doprowadziły do zredagowania feralnego 13 artykułu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry