Widły w wózku widłowym – klasy i parametry

Widły umożliwiają transport towaru na paletach. Są narzędziem przewożącym i podnoszącym. W wózkach widłowych widły są płaskie i wykonane pod kątem, tak aby mogły wsunąć się pod paletę i unieść ją. Długość, rodzaj, udźwig i wysokość, na jaką mogą unieść towar stanowią parametry jakimi wyróżniają się widły w wózkach widłowych.

Dobór wideł

4d826091baDobierając widły do wózka należy wziąć pod uwagę udźwig wideł i wózka. Jeżeli wózki magazynowe, z jakimi mamy do czynienia mają udźwig 4 ton, wówczas udźwig wideł powinien wynosić co najmniej 2000 kg przy środku ciężkości 500 mm (oznaczenie udźwigu wideł – 2000 kg x 500 mm). Udźwig wideł zawsze podawany jest przy określonym środku ciężkości. Następnie zwracamy uwagę na długość wideł. Na rynku dostępne są także widły teleskopowe, których zasięg można zwiększać.

Klasy karetki wideł wózków widłowych

W wózkach jezdniowych podnośnikowych wyróżnia się cztery klasy karetki wideł (karetka to płyta czołowa, na której są umieszczone widły). Klasy te są zestandaryzowane zgodnie z normami ISO/FEM. Najczęściej występuje: klasa druga (wózki o udźwigu od 1 tony do 2,5 tony), trzecia (udźwig wózka 3-3,5 tony) i czwarta (udźwig 5-10 ton). Pierwsza klasa (do 999 kg) jest używana bardzo rzadko. W obrębie klas karetki rozróżnia się także typ klasy – A lub B. Typ klasy zależy od wysokości zamocowania dolnego zaczepu wideł ponad posadzką.

Zużycie wideł

Zgodnie z normami dopuszczalne zużycie wideł plasuje się na poziomie 10% (nie więcej niż 5 mm). Pomiar zużycia ocenia się suwmiarką lub specjalnym przyrządem pomiarowym.

Ze względu na fakt, iż w Polsce wózki widłowe są objęte Dozorem Technicznym, widły muszą posiadać Świadectwo Zgodności. Sprzedawca powinien wydać odpowiednie świadectwo dla każdej sprzedanej pary wideł. Dodatkowo, na wszystkich widłach powinny być wybite oznaczenia, które znajdują się na wystawionym przez sprzedawcę świadectwie.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry