Wybór systemu i narzędzi ITSM w firmie

Odpowiedni wybór narzędzi ITSM w przedsiębiorstwie umożliwia jej stały rozwój, zwiększenie tempa pracy i niwelację problemów związanych z IT. Jak wybrać system i narzędzia ITSM, aby w pełni spełniały swoją funkcję i przysłużyły się na lata? Odpowiedzi na to i inne pytania znajdują się w artykule.

Wybór systemu i narzędzi ITSM w firmie 1

Dopasowanie narzędzi ITSM do przedsiębiorstwa

Aby system ITSM pozwolił na pełen rozwój możliwości, należy dopasować go do firmy. Pod uwagę powinno się wziąć rozwój organizacji, zapotrzebowania oraz ilość usług IT, z których korzysta przedsiębiorstwo. Dobrze wybrane narzędzia ITSM umożliwią rozwój firmy. Warto przyjrzeć się kilku ważnym faktom i elementom całej organizacji. Wybierając system ITSM należy pomyśleć o: kosztach instalacji i wdrożenia, ilości licencji, standardach, tworzeniu procesów, zgodności z procesami ITIL, integracji z innymi systemami, możliwości rozwoju i aktualizacji, wersjach językowych i szybkości raportowania.

Wersje językowe systemu ITSM

Istotnym elementem narzędzi ITSM są wersje wielojęzykowe. Dzięki nim każdy pracownik może posługiwać się systemem bez żadnych przeszkód. ITSM dostępny w wersji wielojęzykowej zapewni swobodną komunikację, zarówno po stronie pracowników, jak i analityków. W sprzedaży dostępne są również systemy ITSM, które umożliwiają swobodną pracę każdego w wybranym przez siebie języku. To już w systemie ITSM następuje zmiana języka na taki, aby zapewnić komfort pracy, sprawne przekazywanie informacji i pełną swobodę komunikacji.

Wdrożenie i integracja narzędzi ITSM

Dobrze dobrany i sprawnie działający system ITSM musi idealnie integrować się z dostępnymi wcześniej systemami, na których pracuje firma. Dodatkowo całość powinna pozwalać na wszelkie aktualizacje, które ulepszają i usprawniają pracę wewnątrz organizacji. Przed wdrożeniem ITSM należy sprawdzić, z jakimi systemami może współpracować oraz z czym nastąpi połączenie. Dobrze wybrane narzędzia ITSM zintegrują się z centralą telefoniczną, pobiorą dane z innych systemów, wykorzystają narzędzia mapowania z baz danych czy też przeniosą wszystkie dane i zadbają o brak jakichkolwiek strat informacji.

Ważną sprawą, o którą należy wypytać przed zakupem systemu ITSM jest możliwość aktualizacji na kolejne wersje. Ważna jest nie tylko sama częstotliwość i jakoś upgrade’ów, lecz także ich koszt. Wszelkie informacje o kosztach, narzędziach ITSM, jak i o całym systemie, procesie jego wdrożenia i integracji z wewnętrznymi usługami i elementami znaleźć można na stronie optimatis.pl.

Licencjonowanie systemów ITSM

Przy wyborze systemu ITSM i jego narzędzi należy wziąć pod uwagę nie tylko zaawansowane elementy całego procesu, ale i same podstawy. Warto dowiedzieć się kto będzie czuwać nad ITSM, ilu analityków będzie potrzebnych do dbania o system i jakie powinni spełniać wymagania. To samo tyczy się ilości licencji. Warto dowiedzieć się, ile licencji jest dostępnych w zakupionym pakiecie. Ta nie powinna być mniejsza niż ilość pracowników, tak aby każdy miał dostęp do systemu ITSM i mógł z niego korzystać. To wpływa na zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie, w tym na jego stały rozwój i polepszenie jakości i tempa pracy.

Procesy ITIL w systemie ITSM

W narzędziach ITSM ważne są wszelkie proste systemy typu Helpdesk. To na nich opiera się całe działanie pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa a analitykami ITSM. W Helpdesku znajdują się takie procesy, jak bazy danych, obsługi wniosków czy zarządzanie incydentami. Do tych elementów dostęp mają głównie analitycy, ale czasami również pracownicy informujący o danym problemie czy awarii. Przed zakupem należy sprawdzić, czy systemy są zgodne z procesami ITIL.

Dostosowanie ITSM do firmy

Dołączenie systemu ITSM nie powinno łączyć się z nagłymi zmianami zachodzącymi wewnątrz firmy. Nowy system powinien dostosować się do wcześniej istniejących usług i elementów. Ma on nie zmienić całość, a ułatwić pracę i jej funkcjonowanie. Dobrze dobrane narzędzia ITSM umożliwią modyfikację starych spraw i rozwiązań, a dodatkowo pozwolą na swobodne tworzenie nowych. To przekłada się na efektywniejszą pracę całej organizacji.

Narzędzia ITSM powinny być swobodne obsługiwane przez choćby kilku użytkowników wewnątrz firmy. Jeśli wszelkie zmiany i procesy są za skomplikowane i wymagają zewnętrznej interwencji, system nie jest elastyczny. Z biegiem czasu może przyczynić się to do powstawania błędów, zawiłości i braków informacji, które są niezbędne w efektywnej pracy. System ITSM powinien być na tyle elastyczny, aby pozwalać na swobodną modyfikację procesów, aby te przyczyniły się do rozwoju całego przedsiębiorstwa.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry