Wyniki Megapanel za czerwiec 2008

PBI i Gemius, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” opublikowały wyniki za czerwiec 2008 roku.
Wyniki Megapanel za czerwiec 2008 1

Wyniki Megapanel za czerwiec 2008 2

Wyniki Megapanel za czerwiec 2008 3

Wyniki Megapanel za czerwiec 2008 4

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2008 r.

Liczebność próby: N= 17 330. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

*  W zestawieniu najpopularniejszych komunikatorów nie uwzględniono:
– komunikatora Windows Messenger, który instaluje się automatycznie wraz z systemem Windows i uruchamiając się automatycznie po starcie komputera w przeważającej części przypadków nie jest używany.

** Grupa Fotka.pl, Grupa Medousa.pl i Pino.pl składają się zarówno z części audytowanych, jaki i nieobjętych audytem site-centric.
*** W niniejszym zestawieniu podano wyniki jedynie dla tych części witryny, które biorą udział w audycie site-centric.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top