Wyniki Megapanel za styczeń 2009

PBI i Gemius, współpracujące w zakresie realizacji badania „Megapanel PBI/Gemius” opublikowały wyniki za styczeń 2009 roku.

m1

m2

m31

m4

m5

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2009


Liczebność próby: N=17 410. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

*  W zestawieniu najpopularniejszych komunikatorów nie uwzględniono:
– komunikatora Windows Messenger, który instaluje się automatycznie wraz z systemem Windows i uruchamiając się automatycznie po starcie komputera w przeważającej części przypadków nie jest używany.

** Grupa Fotka.pl, Grupa Medousa.pl i Pino.pl składają się zarówno z części audytowanych, jaki
i nieobjętych audytem site-centric.
*** W niniejszym zestawieniu podano wyniki jedynie dla tych części witryny, które biorą udział
w audycie site-centric.

W przypadku cytowania powyższych wyników badania prosimy o podawanie źródła pochodzenia danych w następującej formie: „Źródło: Megapanel PBI/Gemius, styczeń 2009” oraz wskazanie wykorzystywanego wskaźnika.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top