Wyszukiwarka Warto?ciowych Informacji

W serwisie mojbiznes.pl dostępna jest nowa funkcjonalność o nazwie „Wyszukiwarka Wartościowych Informacji Biznesowych”, w skrócie WWIB.
WWIB jest wyszukiwark? nowej generacji, w której za wiarygodno?? wyników odpowiada spo?eczno?? u?ytkowników, a nie specjali?ci w dziedzinie pozycjonowania stron internetowych.

WWIB umo?liwia przeszukiwanie tylko tych serwisów internetowych, które zyska?y uznanie spo?eczno?ci serwisu. O kolejno?ci prezentowanych wyników decyduj? oceny wystawione przez u?ytkowników oraz cz?stotliwo?? wyst?powania warto?ciowych linków z danego serwisu.

Wyszukiwarka wykorzystuje najnowsz? technologi? firmy Google o nazwie Google Custom Search Engine. Algorytm odpowiedzialny za wyniki wyszukiwania znajduje si? obecnie w fazie Beta i b?dzie stale udoskonalany. Autorzy licz? na aktywne korzystanie z serwisu, czyli dodawanie linków, ocenianie oraz zamieszczanie komentarzy. Pozwoli to zbudowa? wiarygodne ?ród?o informacji na temat przedsi?biorczo?ci, edukacji, zatrudnienia, nowych technologii oraz innych dziedzin le??cych w obszarze zainteresowania spo?eczno?ci mojbiznes.pl

Autorzy serwisu mojbiznes.pl zach?caj? internautów do tworzenia w?asnych wyszukiwarek, opartych o technologi? firmy Google. Dzi?ki temu powstan? wiarygodne ?ród?a informacji, zw?aszcza dla w?skich dziedzin. W dzisiejszych czasach, gdy wynikami tradycyjnych wyszukiwarek cz?sto rz?dz? specjali?ci od pozycjonowania stron, inicjatywy spo?eczno?ci opartych o wspólnych zainteresowaniach i wiedzy mog? okaza? si? cenne.

www.mojbiznes.pl/wwib

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

About The Author

Scroll to Top