Zakończenie wdrożenia systemu Profile w Kredyt Banku

W listopadzie Kredyt Bank zakończył projekt wdrożenia scentralizowanego systemu informatycznego Profile. W systemie pracują już wszystkie placówki Kredyt Banku.

Wdrożenie nowego systemu informatycznego stwarza Bankowi możliwość uatrakcyjnienia oferty dla klientów i zaoferowania im nowych kanałów komunikowania się z Bankiem. “Chcieliśmy, aby Profile był maksymalnie dostosowany do potrzeb i możliwości Banku i jego klientów. Jestem pewien, że nam się to udało. W efekcie mamy jeden z najlepszych systemów w kraju, który w przyszłości daje możliwość oferowania naszym klientom nowych produktów z wykorzystaniem zupełnie nowych kanałów dystrybucji, np. telewizji interaktywnej” – powiedział Stanisław Pacuk, Prezes Zarządu Kredyt Banku.

Klienci mogą dokonywać wszelkich transakcji na swoim rachunku w dowolnie wybranej jednostce Banku, niezależnie od oddziału, w którym jest otwarte konto. Profile stanowi bazę dla polepszenia oferty i jakości obsługi. Bank scentralizował także architekturę sprzętową, co pozwoliło zoptymalizować koszty serwisu i zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne. Profile umożliwił centralizację obsługi
rozliczeń międzybankowych i międzyoddziałowych, zbudowano Księgę Główną Banku oraz centralny zespół do jej obsługi, w Banku powstała jednolita baza danych klientów.

Wdrożenie systemu Profile trwało 5 lat, umowa zakupu systemu z amerykańską firmą Sanchez została podpisana w grudniu 1997 roku. Rok później Bank podpisał z ComputerLand S.A. umowę na wdrożenie systemu. Przeprowadzono analizę potrzeb Banku, analizę funkcjonalności systemu Profile oraz niezbędne modyfikacje. W czasie wdrożenia przeszkolono około 5 tys. pracowników Banku.

http://www.kredytbank.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Ubezpieczeniach
09.12.2021
Pytech Summit 2021
09.12.2021
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
16.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry