0,5 mln zł na Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca od klientów Inteligo

Już ponad 0,5 miliona złotych wpłynęło na konto Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca dzięki posiadaczom konta Inteligo.

Co trzecia złotówka (z 1,5 mln pozyskanych) zgromadzona na koncie Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca zebrana została dzięki posiadaczom konta Inteligo. Z każdej transakcji bezgotówkowej dokonywanej kartą Inteligo Visa Electron z Sercem część przychodu banku jest przekazywana na rzecz Polskiego Sztucznego Serca (PSS). W zależności od rodzaju dokonywanej transakcji i regionu, w którym została dokonana, z transakcji o wartości np. 100 zł dokonanej kartą, na rzecz Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca trafia od 25 do 50 groszy. Warto podkreślić, że użytkownik karty nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów – wystarczy, że często używa karty Inteligo Visa Electron z Sercem. Od marca 2003 r. wydano ponad 125 tys. kart Inteligo Visa Electron z Sercem, co stanowi rekord na polskim rynku kart typu affinity.

Konto Inteligo w ramach wspomagania Programu Budowy PSS oferuje także inne produkty i usługi stworzone z myślą o tysiącach pacjentów oczekujących na przeszczep serca. Należą do nich: Serwis „SMS z Sercem”, Serwis „Płacę SMS-em z Sercem” oraz specjalne „cegiełki”. To pierwszy tak szeroko zakrojony projekt w historii polskiej medycyny i bankowości – synergia najnowocześniejszych technologii w służbie człowiekowi.

Całość funduszy przekazanych przez Inteligo na konto Programu Budowy Polskiego Sztucznego Serca umożliwiła skonstruowanie zmodernizowanej wersji jednostki napędowej sztucznego serca – POLPDU-402, która pracuje całkowicie niezależnie od szpitalnych źródeł zasilania. Jednostka ta wchodzi w skład systemu wspomagania serca, jest typem sterownika przewoźnego przyłóżkowego i służy do sterowania pneumatycznymi komorami wspomagania serca POLVAD-MEV. Równolegle w ramach programu trwają prace nad opracowywaniem i badaniami konstrukcji prototypu – jednostki napędowej POLPDU – 501, która będzie sterownikiem przenośnym ważącym ok. 10 kg pozwalającym na wspomaganie pacjenta poza szpitalem.

To zaledwie pierwsza część prac nad sztucznym sercem. Aby program zakończyć sukcesem należy jeszcze: opracować implantowalną elektrohydrauliczną komorę stałego wspomagania serca. Ostatnim etapem będzie skonstruowanie i przeprowadzenie badań nad całkowicie wszczepialnym sztucznym sercem napędzanym elektrohydraulicznie. Szacowany czas ukończenia całego projektu to ok. 5 lat.
Pomyślne zakończenie prac nad polskim sztucznym sercem umożliwi tysiącom pacjentów powrót do normalnego życia. Jedyną przeszkodą w osiągnięciu celu może być brak wystarczających funduszy, dlatego tak ważna jest każda złotówka zgromadzona na koncie PSS.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry