10 najbardziej poszukiwanych zawodów

Manpower Polska publikuje raport 10 najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie, z którego wynika, że 49% polskich pracodawców ma trudności z obsadzeniem stanowisk. Wyniki wskazują wykwalifikowanych pracowników fizycznych, kierowców oraz techników jako pracowników najbardziej poszukiwanych.
„Wyniki raportu nie są dla nas zaskoczeniem. Od jakiegoś czasu obserwujemy coraz większe trudności z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników fizycznych, techników, inżynierów, pracowników produkcji czy niewykwalifikowanych pracowników fizycznych. Firmy, z którymi współpracujemy szukają również pracowników działów obsługi czy pracowników biura wyższego szczebla”, tłumaczy Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. Głównymi powodami takiej sytuacji jest m.in. brak odpowiedniego przygotowania kandydatów do pracy, wynikający z niedostosowanego do wymogów rynku systemu edukacji, oraz wciąż duży procent polskich pracowników znajdujących się poza granicami kraju. „Zauważamy jednak, że Polacy coraz chętniej wracają do kraju, aby tutaj kontynuować swoją pracę zawodową”, uspakaja Iwona Janas z Manpower.
 
10 najbardziej poszukiwanych zawodów 1

Badanie realizowane w styczniu jest kontynuacją ankiet przeprowadzonych w 2006 r. i 2007 r. W celu ustalenia listy stanowisk, na które pracodawcom najtrudniej znaleźć kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. W roku 2008, Manpower Inc. zbadał opinię niespełna 43 000 pracodawców w 32 krajach. W badaniu po raz pierwszy udział wzięły Czechy, Grecja, Gwatemala, Polska i Rumunia. 31% pracodawców na całym świecie deklaruje, że ma coraz większe trudności ze znalezieniem kandydatów spełniających założone kryteria.

Wyniki raportu dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) niemalże pokrywają się z tymi dla Polski – w regionie tym, największy procent pracodawców zgłasza problemy z rekrutacją odpowiednich osób na stanowiska wykwalifikowanych pracowników fizycznych, techników oraz kierowców.

Z wyników globalnych wynika, że największy odsetek pracodawców mających trudności z rekrutacją odpowiednich pracowników jest w Rumunii (73%), Japonii (63%), Hongkongu (61%), Singapurze (57%) i Australii (52%). W porównaniu z rokiem ubiegłym, największy wzrost pracodawców zgłaszających problemy jest w Hongkongu. Wśród krajów, które wzięły udział w badaniu, ogólnie najmniejsze problemy rekrutacyjne zgłaszają pracodawcy z Wielkiej Brytanii (12%), Indii (12%), Irlandii (14%) oraz Chin i Holandii (po 15%).

Zawody najtrudniejsze do obsadzenia w roku 2008, to głównie te wymagające odpowiednich kwalifikacji. Największe trudności mają pracodawcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Australii, Szwecji, Szwajcarii, Włoch, Belgii, Irlandii, Norwegii, Czech, Republiki Południowej Afryki i Polski. Przedstawiciele handlowi należą do grupy pracowników, którą pracodawcy z Japonii, Hongkongu, Singapuru i Nowej Zelandii postrzegają jaką tę, którą jest najtrudniej rekrutować.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top