30 godzin dłużej w Internecie

Opublikowano: 23 stycznia 2002. Kategoria: Rynek. Tagi: , , , ,

Szkoły mogą łączyć ofertę programu „TPszkoła” z ryczałtem internetowym i dzięki temu zwiększyć czas dostępu do Internetu o 30 godzin. Akcja „TPszkoła” prowadzona przez TP SA we współpracy z MENiS (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu) będzie kontynuowana w roku 2002. Już 9 tys. szkół korzysta z preferencji świadczonych przez TP SA na rzecz szkolnych pracowni internetowych.

Od tego roku szkoły uczestniczące w programie i zamierzające do niego
przystąpić mogą łączyć ofertę promocyjną (600 darmowych impulsów) z ryczałtem internetowym – 30 godzin za 60 zł do połączeń przez numery dostępowe: 0-202122 i 0-202422. Po wykorzystaniu darmowych jednostek automatycznie będzie włączany pakiet 30 godzin, za które szkoła zapłaci 60 zł.

Z ryczałtowego dostępu można korzystać przez cała dobę, a czas spędzony w Internecie to czas rzeczywisty. W danym miesiącu można wykorzystać jeden pakiet 30 godzin. Niewykorzystany czas nie przechodzi na następny miesiąc.Bonifikatę 600 jednostek taryfikacyjnych i ryczałt internetowy szkoły otrzymują w ramach Pakietu Standardowego, w którym abonament wynosi 35 zł + VAT.

Program przeznaczony jest dla szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej. Dotychczas z preferencji mogły korzystać szkoły, które posiadały pracownię internetową zgodną ze standardami MENiS tzn. składającą się przynajmniej z 5 komputerów.

Akcja promocyjna TP SA dla szkół trwa dwa lata i w tym czasie szkoły
dokonały połączeń z Internetem, których wartość przekroczyła już 10 mln zł – według cen obowiązujących od września 2001r. Z bonifikaty 600 jednostek taryfikacyjnych korzysta obecnie ponad 6 tysięcy szkół, a z promocji dotyczącej instalacji linii telefonicznej za złotówkę – 5 tysięcy. Z obu form promocji korzysta obecnie blisko 9 tysięcy placówek oświatowych.

Tak duże zainteresowanie skłoniło TP SA i MENiS do kontynuowania współpracy w ułatwianiu dostępu polskim szkołom do nowoczesnych technik zdobywania wiedzy i korzystania z zasobów informacji znajdujących się w światowej Sieci.
– Na szeroką skalę zamierzamy prowadzić program „TPszkoła”. Traktujemy tę sprawę jako pewnego rodzaju misję. Jestem przekonany, że zaangażowanie naszej Grupy Kapitałowej w edukację internetową
przyśpieszy rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce – powiedział
Marek Józefiak, prezentując na konferencji prasowej 17 grudnia 2001, strategię Grupy Kapitałowej TP na lata 2002-2004.

Program „TPszkoła” jest kontynuacją znanej już w środowisku oświatowym akcji „Internet dla szkół”, polegającej na stworzeniu preferencji dla szkolnych pracowni internetowych. W jej ramach TP SA zaoferowała szkołom podłączenie, za symboliczną opłatą 1 zł, dodatkowej linii telefonicznej, przeznaczonej do łączenia się z Internetem w szkolnych pracowniach komputerowych. Ponadto szkoły, posiadające taką pracownię, otrzymały na wybraną przez siebie jedną linię miesięczną bonifikatę, w wysokości 600 jednostek taryfikacyjnych na połączenia z Siecią w ramach zajęć edukacyjnych. Wysokość bonifikaty odpowiada 40 godzinom lekcyjnym pracy
z Internetem.

W tym roku MENiS przyznał TP SA już po raz trzeci tytuł: „Sponsor internetowych połączeń w polskich szkołach”.

http://www.tpsa.pl/tpszkola

Sylwester Kozak30 godzin dłużej w Internecie

Podziel się!

O autorze

Sylwester Kozak

Facebook Twitter Google+

Specjalista w zakresie marketingu opartego o promocję wiedzy i doświadczenia. Aktywnie prowadzi własne jak i zlecone serwisy internetowe. Przygotowuje koncepcje biznesowe i analizy rynkowe nowych projektów. Ma praktyczne doświadczenie z zakresu promocji, eCommerce, e-PR, SEO, SEM i prowadzenia projektów internetowych.