Actio w administracji publicznej

Sieć telefoniczna Actio wkracza do urzędów administracji publicznej, przyczyniając się do realizacji programu Prezesa Rady Ministrów o konieczności tworzenia taniego i sprawnego państwa. Na mocy umowy z Centrum Informacji o Środowisku (www.ekoportal.gov.pl), uruchomiono numery serwisowe Ekoportalu w 37 strefach numeracyjnych w sieci Actio. To dopiero początek podobnych oszczędności w administracji publicznej.

Centrum Informacji o Środowisku na mocy zarządzenia Ministra Środowiska zajmuje się prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które powstają na poziomie Ministerstwa Środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, obowiązek prowadzenia wykazu spoczywa na wielu organach administracji publicznej – od szczebla Ministra, poprzez wojewodów, marszałków województw, starostów do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  Obowiązek ten organy administracji mogą realizować poprzez narzędzia dostępne na portalu.

Z kolei Actio to nowoczesna telefonia typu VoIP, umożliwiająca wykonywanie połączeń lokalnych, międzymiastowych, międzynarodowych i na telefony komórkowe z wykorzystaniem sieci Internet, a także oferująca publiczne numery telefoniczne w kilkudziesięciu strefach numeracyjnych w Polsce, za które nie są pobierane żadne opłaty.

Na mocy umowy z firmą Net-Telecom, Centrum Informacji o Środowisku stało się postpaidowym klientem sieci Actio, otrzymując kompleksowy system zapewniający tej jednostce administracji rządowej  możliwość wykorzystywania sieci Internet do połączeń telefonicznych. W chwili obecnej w ramach współpracy Actio–Centrum uruchomionych jest 37 numerów serwisowych Ekoportalu w każdej ze stref numeracyjnych sieci Actio. Infolinie techniczne przeznaczone są dla pracowników urzędów administracji publicznej wprowadzających dane do wykazów. Urzędnicy ci nie muszą więc wykonywać już połączeń międzymiastowych, a jedynie wybrać numer lokalny. Tym samym kontakt z Centrum stał się dla urzędów o wiele tańszy.

www.ekoportal.gov.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Mobile Trends Conference
04.03.2021 - 05.03.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry