Akademia Infovide organizuje warsztat z zarządzania projektami

Akademia Infovide organizuje warsztat z zarządzania projektami, który odbędzie się w dniach 25-26 marca br. w siedzibie firmy. Warsztat poświęcony będzie metodzie Earned Value służącej do mierzenia wydajności projektów.

Analiza Earned Value systematycznie stosowana w projekcie, pozwala śledzić odstępstwa od wymaganej wydajności, które są trudno zauważalne przy zastosowaniu innych metod. Statystyki wielu projektów dowodzą, że już w fazach początkowych realizacji projektu wskaźniki analizy EV umożliwiają realistyczne oszacowanie rzeczywistych kosztów i czasu w jakim projekt się zakończy.

Uczestnictwo w warsztacie eksperckim pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności oraz wymianę doświadczeń, ponieważ łączy w sobie tradycyjną formę wykładów i ćwiczeń z analizą przypadku. Warsztat ekspercki prowadzony jest przez specjalistę z dużym doświadczeniem w prowadzeniu projektów i posługiwaniu się metodą Earned Value.

„Udział w warsztacie polecamy menedżerom informatyki, doświadczonym kierownikom projektów, szefom zespołów – osobom, które wzięły lub mają zamiar wziąć na siebie dużą odpowiedzialność. Istotne przesłanie naszego warsztatu wynika z opinii przygotowujących je ekspertów, że sukces każdego typu przedsięwzięcia jest wypadkową między innymi wiedzy i doświadczenia ludzi, ale również umiejętności odnalezienia i odwagi zastosowania bardzo nowatorskich i być może ryzykownych rozwiązań, które dotykają strategii biznesowych” – powiedział Grzegorz Prochowski ekspert prowadzący warsztat z zarządzania projektami.

Warsztat przeznaczony jest dla doświadczonych kierowników projektów, szefów zespołów planowania projektu, dyrektorów finansowych oraz zarządzających portfelem projektów.

http://www.infovide.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top