Alvarion BreezeMAX certyfikowany

System do budowy sieci bezprzewodowych Alvarion BreezeMAX otrzymał certyfikat WiMAX FORUM. Status WiMAX Forum Cetrified został przyznany wszystkim produktom z rodziny BreezeMAX PRO CPE. Urządzenia te pracują na
częstotliwości 3.5 GHz FDD i wykorzystują chip Intel PRO/Wireless 5116.

Status “WiMAX Forum Cetrified” został przyznany wszystkim produktom z rodziny BreezeMAX PRO CPE. Urządzenia te pracują na częstotliwości 3.5 GHz FDD i wykorzystują chip Intel PRO/Wireless 5116. Certyfikacja oznacza, że urządzenia Alvarion do budowy sieci WiMAX przeszły pozytywnie testy zgodności WiMAX Forum i spełniają w pełni wymogi standardów IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN.

WiMAX Forum jest niezależną organizacją utworzoną w celu promocji standardu 802.16 oraz zapewnienia kompatybilności sprzętu różnych producentów przez nadawanie certyfikatów zgodności. Obszarem działalności organizacji jest też praca na rzecz popularyzacji sieci WiMAX na całym świecie.

BreezeMAX to system dostępowy WiMAX dedykowany dla operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług. System ten tworzą stacje klienckie wraz ze stacją bazową i oprogramowaniem. BreezeMAX wykorzystuje technologię OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), która zapewnia prawidłowy przepływ danych nawet w przypadku braku widoczności optycznej między antenami (Non-line-of-sight). Rozwiązanie jest zgodne z wymogami QoS (Quality of Service), co pozwala operatorom świadczyć usługi dla setek abonentów z pojedynczej stacji bazowej. System wykorzystuje zaawansowane funkcje PHY (Physical-Layer Protocol) i MAC (Media Access Control). Rozwiązanie zostało zaprojektowane zgodnie ze standardem IEEE 802.16-2004. W przyszłości stanie się bazą, która umożliwi operatorom świadczenie usług mobilnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. Obecnie uruchomionych jest 150 instalacji systemów BreezeMAX w 30 krajach na świecie. W Polsce urządzenia BreezeMAX pracują m.in. w Bielsku-Białej, Radomiu i Szczecinie.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top