AX4 w Gerry Weber

Gerry Weber, międzynarodowy producent damskiej odzieży podjął działania optymalizacyjne w swoim łańcuchu dostaw wdrażając platformę logistyczną AX4 firmy AXIT. AX4 umożliwia łatwy przegląd całego strumienia przepływających towarów, a tym samym redukuje koszty i skraca czas obsługi procesów logistycznych. Jest to szczególnie istotne dla firmy działającej na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek producentów odzieży.

Zasadniczym celem wdrożenia rozwiązania AXIT było zoptymalizowanie wszelkich procesów logistycznych oraz stworzenie stabilnego i ekonomicznego łańcucha dostaw będącego w stanie objąć wszystkie uczestniczące w nim przedsiębiorstwa, w tym m.in. przedsiębiorstwa zlokalizowane na całym świecie zajmujące się produkcją tkanin, krojeniem, szyciem czy dystrybucją.

Dzięki wdrożeniu platformy logistycznej AX4, Gerry Weber uzyskał większą przejrzystość przepływu całego strumienia towarów wytworzonych przez współpracujących z firmą producentów odzieży. AX4 umożliwia również bieżącą lokalizację produktów gotowych, niezależnie od współpracującego w danej chwili partnera logistycznego i od wykorzystywanych środków transportu.

Dzięki platformie pracownicy firmy Gerry Weber mogą w łatwy i bezpośredni sposób wyszukiwać istotne dla nich numery zleceń produkcyjnych i powiązanych z nimi dokumentów, bez konieczności przedzierania się przez ogrom informacji dotyczących samego towaru. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, które mogą pojawić się podczas transportu, przedsiębiorstwo jest wystarczająco wcześnie informowane i może automatycznie zareagować.

Wdrożony moduł SCEM (Supply Chain Event Management) pozwala m.in. w odpowiednio krótkim czasie zapobiec sytuacji, w której mogą wystąpić braki w zapatrzeniu i wynikające z nich niedobory w produkcji.

Systemy IT współpracujących przedsiębiorstw są ze sobą powiązane za pomocą dwukierunkowych interfejsów komunikujących je z platformą logistyczną AX4. Eliminuje to wielokrotne wprowadzanie danych. Równie ważną korzyścią jest znaczna redukcja kosztów związanych z komunikacją pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw. “Dzięki zastosowaniu AX4 osiągniemy w przyszłości jeszcze lepszą kontrolę nad naszym strumieniem towarów, co umożliwi nam zaoferowanie naszym klientom optymalnych warunków obsługi” – Ingo Strunk, kierownik działu IT w firmie Gerry Weber.

Trwa sześciomiesięczna faza pilotażowa projektu. W pierwszym etapie, na podstawie uzgodnień Gerry Weber i AXIT, do platformy AX4 przyłączonych zostanie dwóch operatorów logistycznych współpracujących z firmą. Po fazie pilotażowej nastąpi rozbudowa funkcjonalności oferowanej AX4 poprzez odtworzenie całego procesu dystrybucji Gerry Webera wewnątrz platformy i dołączenie do niej pozostałych uczestników łańcucha dostaw.

http://www.axit.pl

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

Pytech Summit 2021
09.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry