Badanie Gallupa z NASK

Flash Eurobarometer, badanie prowadzone przez polski oddział Gallupa na zlecenie Komisji Europejskiej, realizowane jest z wykorzystaniem telefonii IP, której dostawcą jest NASK.
W 2006 r. Komisja Europejska wybrała konsorcjum prowadzone przez The Gallup Organization jako dostawcę badania opinii Flash Eurobarometer na cztery lata. Flash Eurobarometer to główne narzędzie Komisji Europejskiej, służące do błyskawicznego zbierania i analizowania danych dotyczących opinii mieszkańców krajów Unii. Jest to zarazem jeden z największych projektów telefonicznych badań opinii na świecie.

Na początku 2007 r. NASK został wybrany jako dostawca usług telefonicznych do realizacji badania Flash w Polsce oraz wszystkich innych badań telefonicznych przeprowadzanych przez polski oddział The Gallup Organization. Zdaniem Marka Dzido, kierownika Działu Realizacji oraz CATI w polskim oddziale Gallupa, jest to zdecydowanie najlepsze z rozwiązań telefonii IP, jakie testowane były w polskim oddziale.

Telefonia IP uruchomiona na potrzeby The Gallup Organization to specjalna usługa z portfolio NASK dedykowana dla agencji badawczych i Call Center dostosowana do specyficznych potrzeb tego typu firm.

www.nask.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry