BaseLinker Index: Wzrosty sprzedaży online w marcu

Analitycy platformy BaseLinker– największego w regionie CEE systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online opracowali właśnie najnowszy odczyt BaseLinker Index. W marcu 2024 r. wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 136 punktów. Indeks ten bazuje na danych o sprzedaży prowadzonej przez 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker, odpowiadających za znaczną część obrotów polskiego e-commerce. Wartość bazowa – na poziomie 100 pkt, będąca punktem odniesienia do odczytów indeksu w kolejnych miesiącach, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r. Najnowszy BaseLinker Index jest wyższy niż w lutym 2024 – przed miesiącem, kiedy wynosił on 117 pkt. Jest to zmiana zgodna z sezonowością sprzedaży w e-commerce.

Z przeanalizowanych i zagregowanych w BaseLinker Index danych wynika, że w marcu 2024 r. (licząc r./r.) firmy uwzględnione w indeksie zwiększyły poziom sprzedaży o 5,6 proc., powiększając w tym okresie liczbę dokonanych transakcji o 5,1 proc. Średnia wartość ich koszyka wzrosła o 0,4 proc.

BaseLinker Index: Wzrosty sprzedaży online w marcu 1

Podobnie jak w poprzednim roku wartościowo sprzedaż w marcu była widocznie wyższa niż w lutym. Złożyła się na to zarówno większa liczba zamówień (dłuższy miesiąc, start sezonu ogrodowego, zakupy wielkanocne), jak i wzrost średniej wartości zamówienia, gdzie warto zaznaczyć, że liczba produktów per zamówienie w marcu była wyższa niż w poprzednich miesiącach – komentuje Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker. Widzimy przy tym, że w ujęciu rok do roku tempo wzrostu średniej wartości koszyka wyraźnie wyhamowuje. Między marcem 2023 a 2022 r. wartość średniego koszyka wzrosła o 3 proc. podczas gdy między marcem 2024 a 2023 r. wzrost ten wyniósł zaledwie 0,4 proc. Po części jest to kwestia wolniej rosnących cen, a po części sięganie przez konsumentów po tańsze produkty.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top