Bezpieczne Mazury z siecią Era

Polska Telefonia Cyfrowa na mocy porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim udostępni infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną do budowy centrów łączności zintegrowanej dla służb ratowniczych na terenie Warmii i Mazur. System teleinformacyjny pozwalał będzie na wymianę danych między specjalistycznymi sondami pomiarowymi, kamerami oraz tablicami drogowymi o zmiennej treści, a patrolami Policji, służb monitorujących skażenie ekologiczne, czy też Strażą Pożarną.

Wielofunkcyjność systemu pozwoli na kontrolę zanieczyszczeń środowiska, stanu poziomu wód, oznaczenie miejsc niebezpiecznych dla żeglugi, przejezdności dróg oraz zapewni kontrolę zagrożenia pożarowego.

Wszystkie urządzenia pomiarowe wyposażone będą w odpowiedni modem Pakietowej Transmisji Danych (GPRS) dostępny w sieci Era oraz aktywną kartę SIM. Dane z nich przekazywane będą automatycznie do Centrum Informatycznego. Po ich przetworzeniu, drogą internetową, przekazywane będą z kolei do Centrów Powiadamiania Ratunkowego, wybranych serwisów oraz punktów informacyjnych usytuowanych na stacjach benzynowych. Jest to pierwszy w Polsce tak nowoczesny, w pełni zintegrowany system bezpieczeństwa i monitoringu środowiska naturalnego.

Udział Polskiej Telefonii Cyfrowej w tym projekcie zapewnienia zasięg, a tym samym funkcjonowanie systemu, praktycznie na całym obszarze Warmii i Mazur, w szczególności w rejonach o dużym natężeniu ruchu turystycznego. W każdej większej miejscowości pracuje po kilka stacji bazowych. Sukcesywny rozwój infrastruktury jest realizowany w oparciu o stałą obserwację natężenia ruchu i pojemności sieci. W obecnym czasie trwają prace nad ponad trzydziestoma projektami nowych stacji bazowych, głównie na terenach pozamiejskich, które mają zostać wybudowane w regionie.

Polska Telefonia Cyfrowa jako pierwszy operator telefonii komórkowej w Europie Środkowo-Wschodniej uzyskała w lutym 2003 roku certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 w zakresie budowy i eksploatacji stacji bazowych. Od tego momentu zewnętrzne audyty środowiskowe stały się nieodłącznym elementem działalności firmy. Wynikiem dużego zaangażowania sieci Era w sprawy środowiska naturalnego jest również udział w projekcie 'Bezpieczne Mazury', którego jednym z celów jest ochrona przyrody i promowanie ekologicznych rozwiązań promujących obszar Warmii i Mazur.

http://www.era.pl

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry