Bezpieczne zarządzanie Internetem dzięki oprogramowaniu NASK

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – organizacja koordynująca funkcjonowanie Internetu – osiągnęła porozumienie z NASK w sprawie zastosowania oprogramowania NASK do automatycznego zarządzania bazą domen internetowych najwyższego poziomu (TLD – Top-Level Domains), zwaną „bazą IANA”.

Baza IANA (IANA – Internet Assigned Numbers Authority – jest historyczną nazwą centralnej bazy domen internetowych najwyższego poziomu) ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania Internetu, bowiem zawiera wpisy domen najwyższego poziomu: rodzajowych, takich jak: .com, .org, .net, oraz krajowych, np. .pl (Polska), .de (Niemcy) czy .fr (Francja). Jest obsługiwana przez ICANN na mocy kontraktu z rządem Stanów Zjednoczonych. Sprawa nadzoru nad tą bazą była niedawno przedmiotem szeroko komentowanej dyskusji dotyczącej zarządzania światowym Internetem prowadzonej pomiędzy niektórymi krajami działającymi w ramach ONZ a administracją amerykańską.

Stworzony przez NASK system „e-IANA” umożliwia automatyczne zarządzanie tą najważniejszą dla funkcjonowania światowego Internetu bazą, przy zachowaniu najwyższych wymogów bezpieczeństwa. Zespół programistów NASK ukończył opracowywanie „e-IANA” już we wrześniu 2005 r., po czym było ono intensywnie testowane i bardzo pozytywnie ocenione przez społeczność internetową, szczególnie przez krajowe rejestry domen internetowych zrzeszone w CENTR (Council of European National Top-Level Registries).

ICANN planuje rozwój oprogramowania „e-IANA”. Wszelkie zmiany w jego kodzie źródłowym będą publicznie dostępne, bowiem oprogramowanie to zostało udostępnione przez NASK na zasadach open source. Takie podejście gwarantuje przejrzystość operacji, które będą wykonywane w procesach zarządzania światowym Internetem.

Oprogramowanie zostało stworzone przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych standardów i procedur produkcji oprogramowania (Rational Unified Process, ISO 12207 i ISO 9001). Obecnie NASK negocjuje z ICANN umowę na serwis i dalszy jego rozwój.

Wybór oprogramowania „e-IANA” stanowi wyraz międzynarodowego uznania dla NASK jako jednego z najbardziej zaawansowanych technicznie i organizacyjnie rejestrów domen internetowych, a także zaufania dla jakości polskiej informatyki

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top