Bezpłatny Test Bezpieczeństwa w NASK

NASK rozszerzył portfolio usług z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego o Bezpłatny Test Bezpieczeństwa. Stanowi on odpowiedź na zapotrzebowanie firm, by w możliwie krótkim czasie uzyskać ogólną ocenę poziomu bezpieczeństwa zasobów na styku z siecią Internet.

Usługa ta polega na symulacji próby naruszenia od strony sieci Internet bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych firmy. Wyniki testów są prezentowane w formie raportu zawierającego poglądowe informacje na temat wykrytych podatności, integralną częścią usługi jest też spotkanie z ekspertem NASK, na którym przekazywane są wnioski i zalecenia dotyczące możliwości zabezpieczenia zasobów firmy.

Test pozwala nie tylko na uzyskanie podstawowych informacji na temat ogólnego stanu bezpieczeństwa firmy ze wskazaniem podatności sprzyjających atakom, lecz również pomaga w odpowiedzi na pytanie, czy należy wykonać w firmie kompleksowy audyt bezpieczeństwa.

Bezpłatny Test Bezpieczeństwa dedykowany jest dla firm średnich i dużych (zatrudniających powyżej pięćdziesięciu pracowników), mających co najmniej osiem zarejestrowanych na siebie adresów IP w bazie RIPE i wykorzystujących systemy teleinformatyczne oparte na własnej infrastrukturze. Aby zamówić usługę, wystarczy wypełnić formularz umieszczony na stronie www.nask.pl/sectest.

www.nask.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

e-Commerce Polska awards
14.05.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry