CA: nowa wersja Recovery Management

Firma CA wprowadziła na rynek nową wersję rozwiązania CA Recovery Management, umożliwiającego przedsiębiorstwom podniesienie poziomu bezpieczeństwa strategicznych danych i uproszczenie zarządzania nimi oraz przyspieszenie procesu odtwarzania informacji o newralgicznym znaczeniu. Nowa wersja rozwiązania, wzbogacona o takie funkcjonalności jak centralna konsola zarządzania, ściślejsza współpraca
z VMware czy usprawnione mechanizmy wyszukiwania danych, oferowana jest także w nowym modelu licencjonowania, wprowadzonym w październiku 2007.
Pakiet CA Recovery Management obejmuje nowe wersje programów CA ARCserve Backup, CA XOsoft High Availability (dawniej CA XOsoft WANSyncHA) i CA XOsoft Replication (dawniej CA XOsoft WANSync), dzięki którym partnerzy handlowi i ich klienci mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć w dziedzinie ochrony danych, zapewniania ciągłości biznesowej oraz usuwania skutków awarii.

„To najważniejszy z nowych produktów z grupy systemów pamięci masowej” — powiedział Artur Janczar, Channel Partner Manager w CA. „Klienci potrzebują rozwiązań do zarządzania odtwarzaniem danych, które pozwolą im rozwiązać najbardziej palące problemy, a przy tym będą łatwe do wdrożenia, eksploatacji
i obsługi. Nowe produkty umożliwią naszym partnerom handlowym spełnienie tych wymagań.”

„Działy informatyczne wprowadzają wielopoziomowe strategie ochrony danych, które umożliwiają nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej” — powiedziała Lauren Whitehouse, analityk w firmie Enterprise Strategy Group. „Pakiet CA Recovery Management obejmuje wszechstronne rozwiązania techniczne, które spełniają wymagania średnich przedsiębiorstw w zakresie ochrony i odtwarzania danych, a ponadto oferuje wiele nowych funkcji rozszerzających możliwości produktów CA ARCserve Backup i CA XOsoft służących do replikacji i zwiększania dostępności danych. Wszystkie te elementy przynoszą przedsiębiorstwom wymierne korzyści.”

Poszczególne elementy nowego rozwiązania CA Recovery Management.

CA ARCserve Backup r12
Oprogramowanie CA ARCserve Backup zapewnia ochronę danych dzięki scentralizowanemu zarządzaniu i zaawansowanym funkcjom. Rozwiązanie łączy w sobie innowacyjne mechanizmy tworzenia kopii zapasowych na dyskach
i taśmach z rozbudowanymi, zintegrowanymi narzędziami antywirusowymi
i szyfrującymi.

Najważniejsze elementy nowej wersji to:
•    nowe funkcje scentralizowanego zarządzania, które upraszczają administrowanie lokalnymi i zdalnymi kopiami zapasowymi poprzez zastosowanie wspólnej konsoli;
•    udoskonalone mechanizmy szyfrowania, które pozwalają chronić newralgiczne informacje przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
•    ściślejsza integracja z oprogramowaniem VMware, która zapewnia skuteczną ochronę danych i większą efektywność tworzenia kopii zapasowych w środowiskach wirtualnych;
•    zaawansowane mechanizmy raportowania dostarczające administratorom praktyczne informacje umożliwiające szybkie optymalizowanie środowisk do tworzenia kopii zapasowych oraz rozwiązywanie występujących w nich problemów;
•    rozszerzone funkcje zarządzania wirtualnymi bibliotekami taśm i dyskami, które upraszczają i przyspieszają odtwarzanie danych;
•    nowa baza katalogów ARCserve, która dzięki wykorzystaniu oprogramowania Microsoft SQL Server pozwala usprawnić zarządzanie, zwiększyć niezawodność oraz przyspieszyć odtwarzanie danych;
•    obsługa większej liczby platform, nośników i aplikacji, która ułatwia klientom wdrażanie oprogramowania ARCserve w niejednorodnych środowiskach informatycznych;
•    ściślejsza integracja z produktami firmy CA z serii XOsoft, która umożliwia sprawne administrowanie replikami i zadaniami tworzenia kopii zapasowych w ramach jednego systemu do zarządzania odtwarzaniem danych.

CA XOsoft High Availability r12 i CA XOsoft Replication r12
CA XOsoft Replication i CA XOsoft High Availability to zaawansowane rozwiązania zapewniające ciągłość pracy i umożliwiające usuwanie skutków awarii. Produkty te obejmują zintegrowane funkcje replikacji, ciągłej ochrony danych, automatycznego przełączania awaryjnego i automatycznego testowania procedur usuwania skutków awarii, które pozwalają zagwarantować ochronę newralgicznych aplikacji, a także umożliwiają przywracanie ich funkcjonalności.

Najważniejsze elementy nowej wersji to:
•    funkcje scentralizowanego zarządzania, które umożliwiają administratorom konfigurowanie i monitorowanie scenariuszy replikacji obejmujących różne serwery oraz zarządzanie nimi z jednego miejsca;
•    nowe repozytorium do ciągłej ochrony danych, które przyspiesza i ułatwia znajdowanie informacji oraz usprawnia pracę i zmniejsza obciążenie administratorów, ponieważ pozwala użytkownikom odtwarzać własne dane i wiadomości poczty elektronicznej;
•    rozszerzone funkcje do testowania procedur usuwania skutków awarii, które umożliwiają wykonywanie całkowicie zautomatyzowanych testów według harmonogramu bez zakłócania procesu replikacji bądź pracy użytkowników;
•    udoskonalone mechanizmy zarządzania obrazami stanu VSS, które przyspieszają odtwarzanie danych;
•    nowy tryb analizy, który upraszcza planowanie wykorzystania przepustowości sieci;
•    nowy mechanizm synchronizacji, który zwiększa skuteczność ochrony danych, skraca planowane przestoje oraz upraszcza obsługę oprogramowania (maintenance);
•    funkcja aktualizacji bez ponownego uruchamiania systemu (uzupełniająca działanie funkcji wdrażania programów bez ponownego uruchamiania), która zdecydowanie upraszcza i ułatwia planowanie i wdrażanie nowych instancji oraz aktualizacji;
•    rozwiązania zwiększające skalowalność i wydajność, które umożliwiają administratorom efektywną obsługę większych systemów plików i nawet najbardziej wymagających aplikacji 64-bitowych.

Liczne udoskonalenia wprowadzone w pakiecie CA Recovery Management przynoszą klientom wiele korzyści w zakresie ochrony danych przechowywanych na różnych platformach Microsoft — zarówno lokalnie, jak i w zdalnych placówkach.

„Przeprowadzone w naszym laboratorium betatesty rozwiązania CA ARCserve Backup r12 zakończyły się pełnym sukcesem. Z naszego punktu widzenia, nowa wersja tego rozwiązania oferuje możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa danych w sposób profesjonalny i przyjazny dla użytkownika” – powiedział
Dr Helmut Beck, wiceprezes odpowiedzialny za dział systemów przechowywania danych w firmie Fujitsu Siemens Computers. „Do wydania pozytywnej opinii
o produkcie przekonała nas jego wysoka jakość oraz zapewnienie optymalnej ochrony danych. Centralna konsola zarządzania, rozszerzona integracja z VMware i ochrona danych w środowisku wirtualnym oraz zaawansowana współpraca
z urządzeniami do zapisu danych pozwalają na pełną automatyzację procesu tworzenia kopii bezpieczeństwa.”

Wpisy promowane

Wydarzenia

Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry