CA: wdrożenie Clarity w ING Banku Śląskim

CA po raz pierwszy w Polsce wdrożyła w ING Banku Śląskim rozwiązanie Clarity służące do zarządzania projektami i portfolio projektów.
Informacje o kliencie

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć 338 placówek i 568 bankomatów (stan na 15 stycznia 2007 r.), szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesną ofertę i platformę współpracy z pozostałymi podmiotami Grupy ING.

Informacje o Clarity
 
CA Clarity, wiodacy system Zarządzania Projektami i Portfelami Projektów (PPM), umożliwia strukturom IT uzyskanie najwyższego poziomu jakości usług podnosząc jakość ich kooperacji z biznesem oraz potęgując skuteczność. System CA Clarity 8 umożliwia zintegrowane zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie popytem, projektami, planowanie wydatków, zarządzanie czasem oraz kosztami.

CA: wdrożenie Clarity w ING Banku Śląskim 1

Wybór Clarity

Dotychczas Bank zarządzał projektami i programami używając prostych aplikacji, stworzonych na własne potrzeby.

„W działalności bieżącej wykorzystywaliśmy narzędzia, które służyły do rejestrowania czasu pracy, zarządzania obsługą błędów, zarządzania małymi usprawnieniami, czy ewidencji projektów” – mówi Waldemar Maj z Departamentu Zarządzania Projektami w ING Banku Śląskim „Teraz, dzięki Clarity firmy CA będziemy mieć ujednolicone i zintegrowane rozwiązanie”.

Wdrożenie Clarity w ING Banku Śląskim było jednym z pierwszych w całej grupie ING. Rozwiązanie to zostało równolegle wybrane również przez ING w innych krajach, między innymi w Kanadzie i Australii. „Przy wyborze rozwiązania braliśmy pod uwagę produkty oferowane na polskim rynku oraz te, które zostały wysoko ocenione w zestawieniach Gartner’a.” – dodaje Waldemar Maj.

Wykorzystanie

W chwili obecnej ING Bank Śląski za pomocą Clarity monitoruje przede wszystkim projekty. Wykorzystywana jest funkcjonalność do kontroli inwestycji i kosztów projektowych oraz nakładu pracy. Planuje się rozszerzyć zastosowanie systemu do szeroko rozumianego zarządzania zmianą oraz zarządzania zasobami Banku.

System będzie wykorzystywany przez wszystkich kierowników oraz uczestników projektów. Jego architektura umożliwia przeglądanie i edycję danych z poziomu przeglądarki internetowej. Oznacza to, iż nie ma potrzeby instalacji Clarity na wszystkich stanowiskach. Clarity jest licencjonowane na poziomie modułów i użytkowników. W pierwszej fazie ING Bank Śląski zakupił 400 licencji, które pozwolą obsłużyć bieżące projekty, ale w przyszłości liczba licencji zostanie zwiększona, by rozszerzyć zastosowanie systemu.

Clarity staje się nieodzownym narzędziem pracy managerów średniego i wyższego szczebla Banku. Szczególnie interesujące są dla nich analizy ‘what-if’. Jak mówi Małgorzata Korytowska – Dyrektor w Departamencie Zarządzania Projektami w ING Banku Śląskim „Clarity to nie jest system tylko dla IT. IT jest jedną ze stron uczestniczących w realizacji projektu. Za całość odpowiadają kierownicy biznesowi i to dla nich Clarity jest znacznie bardziej użyteczne. Chcemy wykorzystać system do zarządzania projektami i innymi działaniami, które nie mają statusu projektów, a jednak absorbują zasoby przedsiębiorstwa.”

Wdrożenie

Poszczególne etapy wdrożenia Clarity trwały pół roku – od czasu podpisania kontraktu w marcu 2006, poprzez warsztaty i prezentacje, analizę dopasowującą Clarity do wymogów banku, poprzez zbudowanie rozwiązania, aż po właściwe wdrożenie w listopadzie 2006.

Wdrożenie było przeprowadzone wspólnie przez CA i ING Bank Śląski. „Od samego początku pracowaliśmy wspólnie z Bankiem – mówi Marek Królikowski – Account Manager w CA – a dodatkowym, bardzo rzadko spotykanym elementem jest fakt, że Bank brał aktywny udział we wdrożeniu. Niektóre czynności były wykonywane wyłącznie przez pracowników Banku”.

Szkolenia

CA przeszkoliło grupę pracowników Banku z zakresu użytkowania Clarity. Kolejne szkolenia Bank przeprowadził we własnym zakresie na podstawie koncepcji
i materiałów przygotowanych przez CA. „Uznaliśmy, że taka forma jest dla nas najlepsza. My znamy naszą organizację i własne oczekiwania. Był to bardzo intensywny proces szkoleniowy.” – twierdzi Małgorzata Korytowska.

Korzyści

Podstawową korzyścią dla Banku jest świadome zarządzanie zasobami. Rozwiązanie CA Clarity umożliwia szerokie analizy i skuteczne zarządzanie projektami i portfelem projektów.

Informacje o CA
CA (NYSE:CA), jest jednym z największych na świecie producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie środowiskami informatycznymi. CA dostarcza oprogramowanie i usługi z zakresu bezpieczeństwa, pamięci masowych, zarządzania cyklem życia aplikacji i serwisem. Rozwiązań CA używają organizacje w ponad 140 krajach na całym świecie.

Autor: Sebastian Hejnowski
Współpraca: Marek Królikowski, Account Manager CA

Wpisy promowane

  • Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?
    Pracownicy będący podstawą każdego biznesu, wymagają umiejętnego i sprawnego zarządzania. Bez tego żaden pracodawca nie będzie w stanie zapewnić swojemu ...
  • Nadzór nad pracownikami terenowymi w firmie
    Kontrola pracy w terenie ma korzystny wpływ na efektywność podejmowanych działań. Dzięki nadzorowi przedsiębiorstwa mogą skuteczniej wykrywać ewentualne nieprawidłowości oraz ...

Wydarzenia

IT w Ubezpieczeniach
09.12.2021
Pytech Summit 2021
09.12.2021
Kongres Bezpieczeństwa Sieci
16.12.2021
Weź nasz patronat!
31.12.2021

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry