Cherrypick Games miał 1,32 mln zł zysku netto w 2020 roku

Cherrypick Games, notowany na NewConnect producent i wydawca gier mobilnych, odnotował ponad 1,32 mln zł zysku netto w 2020 wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej.

W raportowanym okresie najistotniejszym zdarzeniem w spółce było zawarcie porozumienia rozliczeniowego z Kuu Hubb Oy związanego z przeniesieniem własności gry My Hospital na fińską spółkę. Odzyskana do tej pory kwota wynosi 850 tys. euro i 200 tys. euro zabezpieczenia roszczeń od fińskiego komornika. Cherrypick Games wznowiło również proces, którego celem jest dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest na etapie aktualizacji Prospektu Emisyjnego, który jeszcze w tym półroczu chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego.

„2020 rok zamknęliśmy z ponad 1,32 mln zysku netto. W tym czasie przychody ze sprzedaży wyniosły 3,16 mln zł. Na wynik finansowy spółki w raportowanym okresie, wpłynęły przychody ze sprzedaży dotychczas wydanych gier, a także zapłata pierwszej transzy należności od Kuu Hubb Oy. Otrzymaliśmy częściowy zwrot należności od fińskiego producenta, z którym pełne rozliczenie ma nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia br. Jednocześnie w minionym roku zawarliśmy istotne umowy z zagranicznymi partnerami – m.in. z Huuuge Global Ltd., chińskim wydawcą gier mobilnych YODO1 Ltd. oraz amerykańskim wydawcą produkcji mobilnych w wersji e-sportowej – Skillz Inc. Pierwsze premiery zaprezentujemy jeszcze w tym roku” – powiedział Marcin Kwaśnica, prezes zarządu Cherrypick Games.

Działalność studia w minionym roku koncentrowała się na zmianie modelu biznesowego spółki, który obecnie, obok tworzenia innowacyjnych gier mobilnych w formule free to play, obejmuje również gry e-sportowe.

W styczniu br. Cherrypick Games poinformowało o rozpoczęciu współpracy z Pixel Trapps nad rozwojem gier na urządzenia mobilne. Miesiąc później spółka podpisała umowę z Forestlight Games na wydanie jednej ze swoich najpopularniejszych gier – My Spa Resort – w wersji na Nintendo Switch. Do tej pory sprzedaż tytułu wygenerowała około 1,4 mln USD przychodów, a samą grę pobrano 3 mln razy.

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry