Codec pomaga w kontroli kosztów pracy

Informatyczna firma Codec dołączyła do swojej oferty system Expense Management, rozwiązanie wspomagające zarządzanie kosztami generowanymi przez pracowników. Nowy system ma pomagać firmom racjonalizować wydatki oraz usprawniać procesy, które bezpośrednio przyczyniają się do powstawania kosztów pracy. Expense Management jest skierowany przede wszystkim do dużych przedsiębiorstw, którym zależy na dokładniejszej kontroli wydatków ponoszonych przez ich własny personel.

Wprowadzone do oferty narzędzie pozwala poddawać bieżącej analizie koszty, które mają duży wpływ na ostateczny wynik każdego przedsiębiorstwa. Expense Management poddaje jednoczesnej analizie dostępność zasobów ludzkich, planowane wydatki oraz zgłoszone przez pracowników poniesione koszty np. na podróże służbowe, zakup odpowiednich narzędzi czy surowców. Dzięki takiej wielostronnej analizie oraz połączeniu Expense Management z ogólnym budżetem, przedsiębiorstwo może zoptymalizować koszt i racjonalizować większość decyzji codziennie podejmowanych przez osoby, od których zależą koszty jednostkowe. W efekcie pracownicy postępują w zgodzie z przyjętą przez firmę polityką kosztową, zredukowane zostają zbędne wydatki, wyeliminowane niekonieczne podróże służbowe. Wśród innych korzyści wymienić można zautomatyzowanie procesu zatwierdzania wydatków, planowania podróży oraz raportowania wydatków.

„W dużych organizacjach niemal połowa ogółu kosztów uzależniona jest od decyzji pracowników. Expense Management pomaga przyjrzeć się bliżej tej połowie, dzięki czemu firmy mogą racjonalizować nie tylko koszty, ale bardziej odpowiedzialnie konstruować plany związane z wydatkami. Poza aspektem skutecznej kontroli system daje jeszcze jedną istotną korzyść: dzięki temu rozwiązaniu większość pracowników jest bardziej świadoma swoje roli w wykonaniu całościowego budżetu w organizacji.”
– mowi Radosław Kozieja, prezes firmy Codec.

Expense Management współdzieli informacje z wewnętrznymi systemami finansowymi oraz HR, a także ze stronami internetowymi, na których można dokonywać różnego rodzaju rezerwacji. Poziom integracji pozwala wykorzystywać Expense Management nawet w bardzo rozproszonych strukturach organizacyjnych lub np. w koncernach o zasięgu globalnym.

Expense Management jest rozwiązaniem współpracującym z oferowanym przez Codec systemem MPC, odpowiadającym za wspieranie w firmach procesów budżetowania, controllingu i zarządzania. Nowe rozwiązanie jest wyposażone w system raportujący, który dostarcza w czasie rzeczywistym wiedzę o strukturze i poziomie wydatków w organizacji.

Wpisy promowane

Wydarzenia

IT w Uczelniach
07.03.2024
19. edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego
04.04.2024 - 06.04.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top