ComputerLand podpisuje kolejny kontrakt

ComputerLand SA informuje o podpisaniu 26 lipca 2002 roku umowy z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A.
Kontrakt opiewa na kwotę 23 milionów złotych i dotyczy stworzenia kompletnego systemu informacji o eksploatowanej przez GZE sieci elektroenergetycznej. Jest to pierwszy tego typu kontrakt zawarty w Polsce, obejmujący całość zagadnień związanych z obszarem dystrybucji energii elektrycznej. W ramach przewidywanego na 21 miesięcy projektu ComputerLand dostarczy aplikację przeznaczoną do zarządzania siecią energetyczną i pokieruje zespołami pracowników GZE, którzy będą inwentaryzować obiekty sieci elektroenergetycznej zgodnie z potrzebami wdrażanej aplikacji.

Ze względu na wielkość majątku GZE (obszar zasilany 4200 km2; 1,1 mln klientów; długość sieci energetycznej prawie 26 tys. km; liczba przyłączy 250 tys.) w realizację projektu będzie zaangażowanych ponad 70 pracowników ComputerLandu i ponad dwukrotnie liczniejsza grupa pracowników GZE. W procesie paszportyzacji sieci ComputerLand wykorzysta swoje doświadczenia nabyte w trakcie podobnych projektów prowadzonych w TP S.A.

„Kupno Centrum Informatyki Energetyki (CIE) i stworzenie dedykowanego zespołu dla sektora utilities pozwoliło nam zbudować atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorstw z tej gałęzi gospodarki. Wdrażamy rozwiązania klasy ERP, bilingowe, teraz przyszedł czas na paszportyzację. Kontrakt z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym to pierwszy bardzo widoczny efekt tak przyjętej strategii. Dzięki takim kontraktom wyniki naszego nowego sektora już w tym roku wyraźnie wpłyną na strukturę przychodów całej Spółki. W przyszłym roku ten wpływ może być jeszcze większy. Mamy do czynienia z branżą, która potrzebuje nowoczesnych rozwiązań IT pozwalających zwiększyć efektywność i zmniejszyć koszty funkcjonowania. Są to z pewnością czynniki pozwalające instytucjom z tego sektora zdobyć przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku, także w obliczu wejścia Polski do UE”- powiedział Michał Danielewski, dyrektor generalny ComputerLand SA

Wykorzystując doświadczenie z budowy i eksploatacji systemu PasTel (paszportyzacja sieci telekomunikacyjnych) ComputerLand przygotował system PlaNet, którego funkcjonalność obejmuje takie dziedziny jak: zarządzanie majątkiem sieciowym, obsługę wydawania warunków przyłączenia, uzgodnienia terenowe, rejestrację zdarzeń eksploatacyjnych oraz obliczenia inżynierskie sieci elektroenergetycznej. Dane zgromadzone w systemie PlaNet będą wykorzystywane w innych, istniejących i przyszłych, systemach GZE (billing, SAP, Contact Center, CRM). Zawarta umowa przewiduje wykonanie połączeń z obecnie działającymi w GZE aplikacjami (SCADA firmy Elkomtech, billing ABC, SAP). Całość rozwiązania funkcjonuje w środowisku zorientowanym geograficznie (GIS). System PlaNet posiada również wersje przeznaczone dla branż: ciepłowniczej, wodociągowej i gazowej.

http://www.computerland.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top