Darowizny przez AllPay

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom darczyńców, AllPay przygotował specjalną usługę pozwalającą na niezwykle łatwe i bezpieczne przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Skierowana do instytucji charytatywnych oferta współpracy pozwala także na wygodne przyjmowanie innych darowizn.
W 2007 roku organizacje pożytku publicznego mogą przyjmować 1% podatku dochodowego za pośrednictwem AllPay. Przygotowana specjalnie z myślą o nich oferta spełnia wszelkie wymogi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Unikalne na rynku rozwiązanie zaproponowane przez AllPay upraszcza skomplikowaną procedurę przekazywania pieniędzy przewidzianą przez ustawodawcę. Uniwersalne narzędzie oddane w ręce darczyńców pozwala przekazać darowiznę wybranej organizacji pożytku publicznego jednym z wielu kanałów płatności. 1% podatku można wpłacić nie tylko przelewem bankowym lecz także za pośrednictwem kart kredytowych oraz innych nowoczesnych form płatności.. Duża ilość dostępnych rozwiązań pozwoli także uniknąć wpłacającym kosztów prowizyjnych, jakie towarzyszą tradycyjnemu przelewowi bankowemu.

Organizacje pożytku publicznego przyjmujące datki za pośrednictwem AllPay mają szansę na pozyskanie większej ilości środków na realizowane przez siebie cele. Dzięki gotowym do zamieszczenia na własnej stronie internetowej mechanizmom, wpłaty 1% podatku można dokonać bezpośrednio ze strony instytucji. Osoba, która zechce swoją część podatku przekazać instytucji obsługiwanej przez AllPay, zostanie krok po kroku poprowadzona za rękę tak by odpowiednia kwota znalazła się na koncie wybranej przez siebie organizacji. Po zakończeniu operacji darczyńca otrzyma potwierdzenie wykonania wpłaty, spełniające wszelkie wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Marcin Karlik – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu – Podczas naszej współpracy z AllPay zawsze mogliśmy liczyć na nowatorskie rozwiązania dostosowane do nietypowych wymagań instytucji o charakterze społecznym. Jedną z przygotowanych w ten sposób usług jest możliwość przyjmowania wpłat 1% podatku dochodowego. Oferta przygotowana w tym zakresie przez AllPay daje naszym darczyńcom możliwość wyboru sposobu wpłaty i ułatwia wykonanie wszystkich związanych z tym czynności. Dzięki temu możemy liczyć na to, iż zwiększą się nasze wpływy z tytułu przekazywanego 1% podatku.

Grzegorz Serafin – Dyrektor ds. e-commerce AllPay – Sposób przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego jest niezwykle skomplikowany. Ustawodawca nie pomyślał o stworzeniu mechanizmów sprzyjających przekazywaniu środków na rzecz tych instytucji, przenosząc na darczyńców cały trud związany z przekazaniem środków. Dlatego stworzyliśmy niezwykle proste narzędzie znacznie upraszczające wspieranie organizacji dla których cele publiczne są najważniejsze.

www.allpay.eu

Wpisy promowane

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry