Diagnoza Social Media 2010

18 czerwca 2010 r. został powołany projekt „Diagnoza Social Media 2010. Social  Media jako źródło wiedzy o konsumentach”. Grupa ekspercka, w skład której weszły firmy badawcze, agencje reklamowe, domy mediowe i media ogólnopolskie, postawiła przed sobą zadanie opracowania standardów badania dotyczącego mediów społecznościowych w Polsce.


„Nie ma wątpliwości, że sposób rozprzestrzeniania się informacji w przestrzeni mediów społecznościowych ma kluczowe znaczenie dla powodzenia wielu projektów informacyjnych i marketingowych. Sukces w komunikacji z konsumentami on-line może gwarantować rozwój przedsiębiorstwa tak, jak błyskawiczne rozprzestrzenianie się krytycznych informacji grozi załamaniem koniunktury. Zrozumienie procesów dotyczących powstawania i dystrybuowania informacji w Internecie ma więc znaczący wpływ na wiele obszarów życia społecznego i gospodarczego. Inicjatywa związana z powstaniem Grupy Roboczej Diagnoza Social media 2010 ma na celu przyśpieszenie i usystematyzowanie prac związanych z analizą social media i ich wpływu na upowszechnianie i kształtowanie opinii oraz ogólnie pojętą komunikację.” – mówi Albert Hupa, Prezes Interactive Research Center, inicjator projektu.

Głównym celem grupy, jest stworzenie standardu, który połączy rozwiązania akademickie i komercyjne, spełniając w tym samym czasie oczekiwania płynące od ostatecznych odbiorców tego typu badań,  przede wszystkim agencji marketingowych i domów mediowych.  Wynikiem prac będzie opisanie standardów pod postacią wzorcowego raportu „Diagnoza Social Media 2010. Social Media jako źródło wiedzy o konsumentach”. Będzie on zawierał opis narzędzi i metodologii oraz dane zebrane i opracowane do października 2010 roku w ramach wzorcowego projektu badawczego.

U podstaw niezależnej inicjatywy ekspertów leży potrzeba usystematyzowania wiedzy dotyczącej obszaru Social Media zarówno w ujęciu ilościowym jak i jakościowym. Obecnie samo pojęcie Social Media jest dowolnie interpretowane przez agencje reklamowe, PR, zajmujące się pozycjonowaniem serwisów, inwestorów, dziennikarzy, blogerów i samych uczestników dyskusji on-line. Wielość opinii na ten temat nie sprzyja zrozumieniu znaczenia
mediów społecznościowych, a co za tym idzie ich biznesowemu pozycjonowaniu. Uporządkowanie wiedzy ułatwi porozumienie pomiędzy rynkiem usług opartych o Social Media, a inwestorami którzy angażują budżety reklamowe, HR i wsparcia sprzedaży w działania związane z tym obszarem.

Nie ma opracowanej jednej, syntetycznej definicji social media, która z jednej strony ujmuje istotę zjawiska, a z drugiej – jest użyteczna dla osób zajmujących się Internetem w sposób komercyjny. – mówią uczestnicy Grupy Eksperckiej.

Raport stworzony przez niezależne konsorcjum firm badawczych, agencji marketingowych, domów mediowych, blogerów i dziennikarzy będzie zawierał taką definicję, a także określał, jak powinno się badać poszczególne przestrzenie Internetu aby uzyskać maksimum wiedzy na temat wpływu komunikacji on-line na  zachowania, postawy i oczekiwania konsumentów oraz relacje pomiędzy nimi. Z jednej strony Raport stanie się zbiorem dobrych praktyk, a z drugiej wykaże najczęściej popełniane przez badaczy i strategów błędy.

Raport ukaże się na rynku pod koniec 2010 r. Trwają prace związane z pozyskaniem funduszy i partnera mediowego, którzy wesprą wydanie publikacji. Do czasu kolejnego spotkania, które odbędzie się w pierwszej połowie lipca Grupa Ekspercka reprezentowana będzie przez inicjatora, tj. Interactive Research Center Sp. z o.o. W dalszej kolejności uczestnicy wybiorą radę i zespoły redakcyjne, które przejmą zadania związane z redakcją poszczególnych części Raportu.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Kampania "To jest Twój biznes"
01.12.2022 - 31.01.2023
Program społeczny TOP Women w e-biznesie
15.01.2023
Weź nasz patronat!
31.12.2023

Najnowsze wpisy

Przewiń do góry