Dobre praktyki FFCreation

Z inicjatywy agencji FFCreation będącej członkiem SAR stworzony został dokument zawierający opis dobrych praktyk w internecie.
Zorganizowana przez magazyn Brief dyskusja nad przygotowanym wspólnie przez SAR i IAB dokumentem o dobrych praktykach w Internecie odbyła się 11 marca i przyniosła ciekawe wnioski. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni szefowie zaangażowanych w proces organizacji, a także przedstawiciele innych podmiotów obecnych na tym rynku: portale, domy mediowe, agencje interaktywne, klienci.

Celem dokumentu jest ustanowienie jasnych zasad przygotowywania kampanii w internecie. – Byliśmy kiedyś świadkiem projektu, w którym nagle wynikł problem i klient nawet nie wiedział, kto za to odpowiada. Agencja interaktywna mówiła, że za te działania odpowiada dom mediowy, dom mediowy, że to agencja albo klient. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że byłoby idealnie, gdyby istniał kodeks dobrych praktyk. Klient mógłby sobie go otworzyć i powiedzieć, że odpowiedzialność spoczywa na danym podmiocie, albo na nim samym. – opowiada o genezie powstania pomysłu Marek Piotrowski, dyrektor zarządzający agencji FFCreation.

Jednak, jak wskazuje rynek, nie wszyscy gracze widzą potrzebę powstania takiego kodeksu i nie wszystkie agencje są zainteresowane. Pod znakiem zapytania stoi udział w projekcie największych graczy, czyli czterech agencji. Oni właśnie powinni się pod tym dokumentem podpisać, gdyż mają większość rynku i jeżeli nie przekonają się tego projektu, powstanie takiej regulacji nie ma żadnego sensu. Wobec oporu rynku strony dyskusji ustaliły, że może warto na początek wypracować prostą listę deklaracji, pod którą może podpisać się każdy. Zainteresowane agencje powinny ją dostać, podpisać i promować.
Wierzymy, że zasada małych kroków przyniesie efekt w postaci wymiernych zmian w standardach panujących na rynku z korzyścią dla wszystkich stron zaangażowanych w proces kreacji, planowania i tworzenia komunikacji marketingowej – dodaje na koniec Piotrowski.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Code Europe
10.06.2024 - 11.06.2024
I ❤ business & HR
11.06.2024 - 12.06.2024

Najnowsze wpisy

Scroll to Top