Dobre praktyki reklamowe w Nowych Mediach

Klub Nowych Mediów w konsultacji z agencjami reklamowymi działającymi w obszarze Nowych Mediów oraz domami mediowymi i emitentami opracował kodeks dobrych praktyk reklamowych w Nowych Mediach.
„Dobre praktyki” to zbiór założeń dotyczących standardów współpracy i wzajemnych obowiązków  wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie realizacji kampanii reklamowych w nowych mediach. 

Określenie ujednoliconych zasad ma na celu ułatwienie komunikacji na linii Agencja – Dom Mediowy – Klient – Emitent. Twórcy kodeksu kładą duży nacisk na aktywną rolę wszystkich uczestników procesu, przy udziale partnerów technologicznych i emitentów reklam.

Odpowiednie zapisy regulujące proces briefowania agencji i domu mediowego, czas przeznaczony na stworzenie konceptów kreatywnych, model testowania poprawności kreacji, odpowiedzialność stron na poszczególnych etapach procesu, a także stosowanie jednolitych norm w zakresie standardów oprogramowania i specyfikacji technicznej (w tym przede wszystkim wag kreacji) mają finalnie wpłynąć na zwiększenie efektywności wszystkich zaangażowanych podmiotów i umożliwić bezkolizyjne realizowanie kampanii reklamowych w Nowych Mediach.
Dobre praktyki reklamowe w Nowych Mediach mają także za zadanie dostosowanie polskiego rynku do wymogów europejskich.

Kodeks jest obecnie konsultowany przez IAB i wkrótce dostępny już będzie na stronie SAR (www.sar.org.pl).

„Chcemy, żeby wspólnie ustalone kryteria były jednocześnie działaniami promującymi i wpływającymi na postrzeganie branży reklamowej w Polsce” – podkreśla Marek Piotrkowski, dyrektor zarządzający FFCreation.

Wpisy promowane

Wydarzenia

Brak Patronatów

Najnowsze wpisy

Scroll to Top