Dobre wyniki Bankier.pl

Bankier.pl S.A. opublikował skonsolidowany raport za drugi kwartał 2007 roku.
Przychody ze sprzedaży wzrosły niemal dwukrotnie, a dzięki ciągle wzrastającej rentowności prowadzonych operacji zysk netto był ponad trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka osiągnęła w drugim kwartale 2007 roku przychody w wysokości 4,1 miliona złotych i wypracowała 902 tysiące złotych zysku netto.

Drugi kwartał był dobrym podsumowaniem udanego dla spółki pierwszego półrocza 2007 roku. Przychody Bankier.pl w tym okresie osiągnęły 7,2 miliona złotych, a zysk netto blisko 1,4 miliona złotych.

Wpisy promowane

Najnowsze wpisy

Scroll to Top