Dobre wyniki Grupy Onet.pl

Grupa Onet.pl S.A. i jej grupa kapitałowa, czołowa polska grupa działająca w obszarze Nowych Mediów, przedstawiła w dniu dzisiejszym informacje o odnotowanych w I półroczu 2006 roku dobrych wynikach finansowych i rozwoju działalności operacyjnej.
– Skonsolidowane przychody Grupy Onet osiągnęły w I półroczu 2006 poziom 57,8 mln zł, o 45,6% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku.

– W kluczowym segmencie gotówkowych przychodów ze sprzedaży usług
marketingowych osiągnięto 46,5% wzrost (o 11,4 mln zł) w stosunku do I
półrocza 2005.

– Osiągnieto 18,0 mln zł gotówkowego EBITDA, co stanowi wzrost o 35,9% w
stosunku do I półrocza 2005 roku, a marża gotówkowego EBITDA wyniosła
38,7% w I półroczu 2006 roku (39,4% w I półroczu 2005).

– Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Onet wyniósł 10,5 mln zł i był o 25,0% wyższy niż w I półroczu 2005 roku, kiedy osiągnął 8,4 mln zł).

– Osiągnięto 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na
Akcjonariuszy w okresie, o 20,7% mniej niż w roku poprzednim. Na niższy
skonsolidowany zysk netto w I półroczu 2006 roku, wpłynęło przede wszystkim
rozpoznanie kosztów wyceny realizacji Programu Motywacyjnego w wysokości
4,2 mln zł (w I półroczu 2005 r. wyniosły one 0,3 mln zł)

Jan Łukasz Wejchert, Prezes Zarządu Grupa Onet.pl SA, powiedział:
„Doświadczamy eksplozji popularności wideo w internecie. Jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się tak szybkiego rozwoju multimediów w sieci, a już dzisiaj są one
codziennością na stronach Onet.pl. Dzięki połączeniu naszych sił i zasobów z TVN
zamierzamy coraz bardziej dynamicznie rozwijać naszą ofertę usług. Multimedia oraz swoboda komunikacji, w dzisiejszym świecie coraz popularniejszego i szybszego dostępu do Internetu, są już nie tylko hasłami, ale rzeczywistością, w której zajmujemy silna pozycje.”

Robert Bednarski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Grupa Onet.pl SA,
powiedział: „W I półroczu 2006 roku nasze przychody gotówkowe rosły szybciej niż w całym roku ubiegłym. Przychody gotówkowe netto Onetu ze sprzedaży usług marketingowych, prezentowane przez nas zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości wzrosły w I półroczu o 46% i wyniosły 35,9 mln zł. Odnotowujemy dobre wyniki operacyjne, w tym przede wszystkim należy wspomnieć o gotówkowej EBITDA, która w I półroczu 2006 roku wyniosła 18 mln zł oraz o wygenerowanej gotówce na działalności operacyjnej na poziomie 13,9 mln zł. Jesteśmy bardzo dobrze pozycjonowani do kontynuowania dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Onet.”

Według najnowszych dostępnych danych miesięcznych (źródło: Megapanel PBI/Gemius, maj 2006), w maju 2006 roku strony Onet.pl odwiedziło 9,5 miliona użytkowników generując 2,2 miliarda odsłon, co było najlepszym wynikiem wśród portali internetowych. W miesiącu tym przeciętny użytkownik spędził 4 godz. 49 minut na stronach portalu Onet.pl.

Warta podkreślenia jest dobra pozycja Onet.pl na rynku krajowym – średni zasięg portali narodowych w krajach Europy Zachodniej to około 50%, a w przypadku Onet.pl wartość ta utrzymuje się na poziomie około 75%.

www.onet.pl

Wpisy promowane

Wydarzenia

dev.js Summit 2022
13.10.2022
semKRK#20
28.10.2022
Weź nasz patronat!
31.12.2022

Zapoznaj się z ofertą wpisów promowanych oraz zasadami udzielania patronatów.

Przewiń do góry